Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przejście przez Jordan

Jozue wprowadza Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Bóg sprawia, że suchą nogą przechodzą przez Jordan.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Wczesnym rankiem Jozue poprowadził Izraelitów nad brzeg rzeki Jordan, gdzie rozbili obóz. – Slajd 1
2
Po trzech dniach przełożeni wydali rozkaz: „Gdy zobaczycie Arkę Przymierza Pana, waszego Boga, i kapłanów Lewitów niosących ją, to wy też ruszcie z miejsca i idźcie za nią”. – Slajd 2
3
Następnego dnia Jozue powiedział kapłanom, aby podeszli z arką do wód Jordanu. Rzeka wzbierała w czasie żniw i była trudna do przekroczenia. Bóg nakazał Jozuemu, aby powiedział kapłanom, że gdy dojdą do Jordanu, mają wejść do wody i zatrzymać się. – Slajd 3
4
W momencie, gdy stopy kapłanów dotknęły wód, rzeka rozstąpiła się. Wody płynące z góry stanęły jak jeden wał w dużej odległości, obok miasta Adam. Kapłani zatrzymali się w środku koryta rzeki na suchym gruncie, a lud przeprawił się na drugą stronę. – Slajd 4
5
Na polecenie Jozuego wybrano dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego plemienia Izraela. Mieli oni podnieść ze środka Jordanu po jednym dużym kamieniu, zabrać ze sobą i złożyć w miejscu, gdzie zatrzymają się na noc. – Slajd 5
6
Kiedy Izraelici przeprawili się przez rzekę, Bóg nakazał Jozuemu, aby kapłani niosący Arkę Przymierza wyszli z Jordanu. Kiedy to uczynili, wody natychmiast wróciły na swoje miejsce. – Slajd 6
7
Lud rozłożył się obozem w miejscu nazwanym Gilgal, a mężczyźni niosący kamienie z Jordanu położyli je tam na pamiątkę przyszłym pokoleniom. – Slajd 7
8
Jozue powiedział Izraelitom: „Gdy w przyszłości wasi synowie zapytają, co oznaczają te kamienie, to powiedzcie, że Pan wysuszył przed wami wody Jordanu aż się przeprawiliście, tak jak uczynił z Morzem Czerwonym. A wszystko po to, aby wszystkie ludy ziemi poznały moc Bożą i abyście odczuwali bojaźń przed Panem, waszym Bogiem”.<br/> – Slajd 8
9
Izraelici byli teraz gotowi podjąć pierwsze wyzwanie w Ziemi Obiecanej. Przed nimi znajdowało dobrze obwarowane miasto Jerycho. – Slajd 9
10
Slajd 10