Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Podstęp Gibeonitów

Gibeonici oszukują Izraelitów, którzy nie byli czujni i dali się podejść.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po zdobyciu Aj, szybko rozeszła się wieść o zwycięstwie Izraelitów. – Slajd 1
2
Królowie Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów zjednoczyli się, aby wspólnie walczyć z Jozuem i z Izraelem. – Slajd 2
3
W Gibeonie i pobliskich miastach – Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim mieszkańcy bali się Izraelitów i zastanawiali się, co mogą teraz zrobić. Wiedzieli, że Bóg zakazał Izraelitom zawierać pakty pokojowe z mieszkańcami Kanaanu, i że polecił im zniszczyć wszystkich mieszkańców tych ziem z powodu ich moralnego zepsucia. Gibeonici zamiast walki uciekli się do podstępu. – Slajd 3
4
Gibeon znajdował się tylko trzy dni marszu od Gilgal, gdzie obozowali Izraelici. Mieszkańcy Gibeonu i okolic, to Chiwici. – Slajd 4
5
Wybrano grupę posłów, którzy włożyli na swoje osły podniszczone wory i nabrali wina do starych, spękanych i połatanych bukłaków. Na nogi włożyli zdarte sandały, a na siebie mocno znoszone ubrania. Chleb zaś, który zabrali ze sobą, był suchy i spleśniały. – Slajd 5
6
Kiedy przybyli do obozu Izraelitów, do Gilgal, powiedzieli: „Przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc dziś z nami przymierze”. – Slajd 6
7
Przedstawiciele Izraela zapytali: „Czy nie mieszkacie gdzieś w pobliżu? Jeśli tak jest, to nie możemy z wami zawrzeć przymierza”. Gibeonici odpowiedzieli: „Ten chleb był jeszcze ciepły, gdy go pakowaliśmy przed podróżą do was, a teraz jest suchy i spleśniały. Te bukłaki były nowe, gdy napełnialiśmy je winem, a teraz są popękane. Podobnie nasze szaty i sandały zdarły się podczas długiej podróży”. – Slajd 7
8
Jozue i Izraelici skupili się na tych dowodach, ale Pana o radę nie spytali! Jozue zawarł z nimi przymierze pokoju i zagwarantował im bezpieczeństwo. Książęta ludu potwierdzili to przysięgą.<br/> – Slajd 8
9
Trzy dni później Izraelici odkryli, że ludzie ci mieszkają w ich pobliżu. Wyruszyli więc w drogę i trzeciego dnia przybyli do ich miast.<br/> – Slajd 9
10
Całe zgromadzenie narzekało na przywódców z powodu tego przymierza. Zaś przywódcy powiedzieli: „Złożyliśmy przysięgę na Pana, Boga Izraela, dlatego teraz nie możemy ich tknąć, aby nie spadł na nas Boży gniew”. – Slajd 10
11
Jozue przywołał Gibeonitów i zapytał ich: „Dlaczego nas oszukaliście, mówiąc, że mieszkacie daleko stąd, a przecież mieszkacie pośród nas? Odtąd nigdy już nie przestaniecie być niewolnikami do rąbania drewna i noszenia wody dla domu mojego Boga”. „Uczyniliśmy tak, dlatego że opowiedziano nam, iż Pan, twój Bóg, kazał Mojżeszowi dać wam cały ten kraj i wytępić wszystkich jej mieszkańców. Teraz jesteśmy w twoich rękach. Uczyń z nami to, co uważasz za słuszne” – odpowiedzieli Gibeonici. – Slajd 11
12
Jozue nie pozwolił zabić tych ludzi, ale wyznaczył ich do rąbania drewna i noszenia wody dla całej społeczności Izraela i na ołtarz Pana. – Slajd 12
13
Slajd 13