Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pożegnalna mowa Jozuego

Przed śmiercią Jozue wzywa dwanaście plemion Izraela do posłuszeństwa Bogu.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jozue zaufał Bogu, że pokona silne narody w Ziemi Obiecanej. Większość ziemi pomiędzy rzeką Jordan i Morzem Śródziemnym należała teraz do Izraelitów. – Slajd 1
2
Byli gotowi, aby osiąść w Ziemi Obiecanej. – Slajd 2
3
Ziemia została podzielona pomiędzy plemionami Izraela. Jozue był już starcem, dlatego wezwał do siebie naczelników rodów, starszych, sędziów i urzędników. – Slajd 3
4
„Bardzo się zestarzałem i wkrótce umrę. Wy zaś widzieliście wszystko, co Bóg uczynił dla Was – powiedział Jozue. – Bądźcie więc wytrwali w przestrzeganiu i wypełnianiu wszystkiego, co jest zapisane w księdze Prawa Bożego i nie oddawajcie czci bogom, które czczą narody tej ziemi. W przeciwnym razie Bóg rozgniewa się na was". – Slajd 4
5
Później Jozue zgromadził w Sychem wszystkie plemiona Izraela i wezwał starszych ludu, jego naczelników, sędziów i przełożonych, a oni stawili się przed Bogiem. Wtedy przypomniał im o tym, jak Bóg troszczył się o Swój lud od czasu Abrahama aż do podbicia Ziemi Obiecanej. – Slajd 5
6
Jozue wezwał lud: „Teraz więc bójcie się Pana, służcie Mu szczerze i wiernie. Jeśli zaś nie odpowiada wam służba Bogu, to zdecydujcie, jakim bożkom chcecie służyć.  Jeśli zaś chodzi o mnie i mój dom, to my będziemy służyć Panu”. – Slajd 6
7
Wtedy lud odpowiedział: „Nie chcemy buntować się przeciw Panu i służyć innym bogom. Chcemy służyć jedynie Bogu!". Potem Jozue wezwał lud: „Ponieważ wybraliście Pana, aby Mu służyć, to usuńcie spośród siebie obce bożki". „Będziemy służyć Panu, Bogu naszemu, i będziemy Mu posłuszni!" – oświadczył lud. – Slajd 7
8
Następnie Jozue zapisał słowa ludu w Księdze Prawa Bożego. – Slajd 8
9
Wziął wielki kamień i postawił go pod dębem w miejscu poświęconym Panu i powiedział: „Ten oto kamień będzie świadkiem przeciwko wam, jeśli nie dochowacie wierności waszemu Bogu". Później Izraelici powrócili do swoich domów. – Slajd 9
10
Wkrótce po tych wydarzeniach Jozue zmarł w wieku 110 lat. – Slajd 10
11
Pochowano go na terenie jego posiadłości w Timnat-Serach na pogórzu Efraima. – Slajd 11
12
Izrael zaś służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez całe życie starszych, którzy byli świadkami wszystkiego, czego Bóg dokonał dla Izraela. – Slajd 12
13
Slajd 13