Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ponowny atak na Aj

Jozue zastawia pułapkę na mieszkańców Aj.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Podczas pierwszego ataku na Aj Izraelici doświadczyli porażki z powodu nieposłuszeństwa Akana, który przywłaszczył sobie część łupów z Jerycha. Kiedy rozprawiono się z tym grzechem, ustał również Boży gniew na Izraela. – Slajd 1
2
Pan powiedział do Jozuego: „Nie bój się i nie zniechęcaj!  Weź ze sobą wszystkich wojowników i wyrusz na Aj! Postąpisz z tym miastem i jego królem tak samo, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Tym razem będziecie mogli wziąć sobie łupy i bydło. Zastaw zasadzkę na tyłach miasta”. – Slajd 2
3
Jozue wybrał 30 tysięcy najlepszych wojowników i wyprawił ich w nocy. Mieli ukryć się  za miastem i przygotować zasadzkę. Kiedy druga grupa żołnierzy  zaatakuje z innej strony i zacznie uciekać, wrogowie będą ich ścigać i pozostawią miasto bez obrony. Wtedy ukryci wojownicy Jozuego z łatwością zdobędą miasto.<br/> – Slajd 3
4
Następnego ranka Jozue i jego żołnierze rozłożyli się obozem po północnej stronie miasta, tak że pomiędzy nimi a Aj była dolina. Zaś około pięciu tysięcy mężczyzn ukrytych było po zachodniej stronie Aj. – Slajd 4
5
Kiedy król Aj zobaczył Izraelitów, poderwał wszystkich swoich wojowników wczesnym rankiem i wyruszył z nimi do walki. Nie wiedział jednak, że za miastem urządzono zasadzkę. – Slajd 5
6
Z Aj oraz pobliskiego Betel wyruszyli wszyscy wojownicy, pozostawiając bramy miasta otwarte i niestrzeżone. – Slajd 6
7
Zaś Jozue i cały Izrael udawali pokonanych przez wrogów i uciekali w kierunku pustyni. – Slajd 7
8
Wtedy Pan powiedział do Jozuego: „Podnieś swój oszczep i skieruj go w stronę miasta Aj, ponieważ wydaję je w twoje ręce”. Jozue zrobił tak, jak mu nakazał Pan. – Slajd 8
9
Wtedy ukryci Izraelici wypadli z zasadzki, pobiegli do miasta, zajęli je i podpalili. – Slajd 9
10
Gdy wojownicy z Aj obejrzeli się za siebie, zobaczyli dym, ale nie mieli już sił, by gdziekolwiek uciekać. Tymczasem Izraelici uciekający na pustynię zwrócili się przeciwko ścigającym, a ci, którzy zajęli miasto, zaatakowali przeciwników od tyłu. – Slajd 10
11
Jozue trzymał swój oszczep uniesiony do góry, dopóki walka nie została zakończona. Nie przeżył nikt z mieszkańców Aj. Nawet króla pozbawiono życia, a jego ciało przykryto stosem kamieni. – Slajd 11
12
Tylko bydło i rzeczy wartościowe z miasta Izraelici zagarnęli dla siebie. Na to pozwolił im Pan. – Slajd 12
13
Miasto Aj zostało spalone i doszczętnie zburzone. Nigdy już go nie odbudowano. – Slajd 13
14
Jozue zbudował Panu ołtarz na górze Ebal, a potem podzielił lud na dwie grupy – jedna stała przy górze Garizim, druga przy górze Ebal.  Następnie Jozue odczytał całe Prawo, błogosławieństwa i przekleństwa, które Mojżesz otrzymał od Boga. – Slajd 14
15
Slajd 15