Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Nieposłuszeństwo Akana

Akan nie jest posłuszny Bogu i przez to Izraelici odnoszą porażkę w walce o miasto Aj.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Izraelici zdobyli Jerycho, Bóg zakazał wojownikom zabierania dla siebie jakichkolwiek łupów. Wszystko, co było  ze złota, srebra, miedzi lub żelaza miało być oddane Panu i przekazane do skarbca domu Pana. Jednak jeden z żołnierzy potajemnie przywłaszczył sobie pewne dobra.<br/> – Slajd 1
2
Jozue wysłał zwiadowców do następnego miasta, które chciał podbić. Szpiedzy mieli wybadać miasto Aj, znajdujące się na zachód od Jerycha. – Slajd 2
3
Kiedy wrócili, donieśli Jozuemu: „Nie trzeba tam posyłać całego wojska. Wystarczy, jeżeli pójdzie około dwóch lub trzech tysięcy mężczyzn, a pokonają Aj. Nie trudź całej armii, bo tamtych jest niewielu! – Slajd 3
4
Jozue zatem posłał trzy tysiące żołnierzy, aby zdobyli to miasto. – Slajd 4
5
Jednak musieli oni uciekać pod naporem mieszkańców Aj, którzy zabili tam około 36 Izraelitów, a resztę ścigali i pobili na zboczu góry. – Slajd 5
6
Ta klęska sprawiła, że lud stracił odwagę i wpadł w przerażenie. – Slajd 6
7
Jozue i starsi Izraela rozdarli swoje szaty w rozpaczy, głowy posypali prochem i leżeli twarzami ku ziemi przed Arką Przymierza aż do wieczora. – Slajd 7
8
Jozue zawołał do Pana: „O, Panie mój Wszechmocny, dlaczego właściwie przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy po to, aby pozabijali go Amoryci? Gdy usłyszą o tym Kananejczycy i inni mieszkańcy tej ziemi, otoczą nas i wytracą. Co wtedy uczynisz dla swojego wielkiego imienia?”. – Slajd 8
9
A Bóg odpowiedział: „Wstań! Dlaczego tak leżysz twarzą ku ziemi? Izrael zgrzeszył! Wzięli przedmioty obłożone klątwą – skradli je i ukryli wśród swoich rzeczy. Właśnie dlatego synowie Izraela nie są w stanie przeciwstawić się swoim wrogom. Jeśli nie usuniecie spośród was tego, co obłożone klątwą, nie pozostanę z wami dłużej”. – Slajd 9
10
Następnego ranka Jozue rozkazał Izraelitom, aby stanęli przed Panem, plemię obok plemienia, a Pan wskazał losem plemię Judy, z niego ród Zeracha, spośród niego zaś rodzinę Zabdiego.<br/> – Slajd 10
11
Z rodziny Zabdiego mieli wystąpić po kolei poszczególni mężczyźni, a los wskazał Akana. Wtedy Jozue kazał Akanowi, aby powiedział prawdę i przyznał się do tego, co zrobił. – Slajd 11
12
Akan wyznał: „Rzeczywiście, to ja zgrzeszyłem przeciw Panu, Bogu Izraela. Wśród łupów zobaczyłem piękny, babiloński płaszcz, dwieście sykli srebra i sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich, wziąłem i zakopałem w ziemi wewnątrz mojego namiotu”. – Slajd 12
13
Jozue wysłał posłańców, a ci pobiegli do namiotu i znaleźli wszystkie ukradzione rzeczy zakopane w ziemi. Zabrali je z namiotu i złożyli przed Panem. – Slajd 13
14
Jozue i pozostali Izraelici wzięli Akana, srebro, płaszcz, sztabę złota, jego synów i córki, bydło, osły, owce, namiot i wszystko, co do niego należało i zaprowadzili ich do doliny Akor. Tam ich ukamienowano i spalono. – Slajd 14
15
Potem Izraelici wznieśli nad nimi wielki stos kamieni. Wtedy Pan zaniechał swego gwałtownego gniewu. Miejsce to nazwano doliną Akor, czyli doliną Utrapienia i tak nazywa się do dnia dzisiejszego. – Slajd 15
16
Slajd 16