Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Józef wtrącony do więzienia

Potifar powierza Józefowi zarządzanie swoim domem, jednak z powodu żony Potifara Józef zostaje wtrącony do więzienia.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Izmaelici dotarli do Egiptu, sprzedali Józefa Potifarowi, urzędnikowi faraona, dowódcy straży przybocznej. – Slajd 1
2
Józef ciężko pracował dla swojego pana, a Bóg sprawił, że dobrze mu się powodziło. – Slajd 2
3
Potifar był zadowolony z pracy Józefa i ustanowił go zarządcą swojego domu i majątku. – Slajd 3
4
A Pan błogosławił Józefowi we wszystkim, co robił. Potifar nie musiał się już o nic troszczyć, oprócz dbania o sprawy osobiste. – Slajd 4
5
Trzeba jeszcze dodać, że Józef był przystojnym, dobrze zbudowanym mężczyzną. Po jakimś czasie żona Potifara zwróciła na niego uwagę. Bardzo jej się spodobał i trudno jej było to ukryć. – Slajd 5
6
„Prześpij się ze mną!” – kusiła. Józef jednak odmówił: „Mój pan ufa mi we wszystkich sprawach, nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jak więc mógłbym zachować się tak niegodziwie i jednocześnie zgrzeszyć przeciwko Bogu?”.<br/> – Slajd 6
7
Jednak żona Potifara nie poddawała się i każdego dnia namawiała Józefa. On był jednak nieugięty i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią spać. – Slajd 7
8
Przyszedł jednak dzień, kiedy pozostali w domu sami. Żona Potifara chwyciła Józefa za szatę i powiedziała: „Prześpij się ze mną!”. – Slajd 8
9
Józef jednak wyrwał się jej i uciekł z domu. – Slajd 9
10
Żona Potifara pozostała sama z jego szatą w ręku. Jak się teraz wytłumaczy z tego, co się stało? Musiała szybko coś wymyślić. – Slajd 10
11
Przywołała swoich służących i udając wzburzenie zaczęła mówić: „Józef przyszedł do mnie i chciał mnie zgwałcić, ale ja głośno zaczęłam wzywać pomocy. Kiedy zaczęłam krzyczeć i wzywać pomocy, zostawił w moich rękach część swojego ubrania i uciekł z domu”. Kiedy Potifar wrócił do domu, opowiedziała mu to samo.<br/> – Slajd 11
12
Potifar bardzo się rozgniewał, kazał schwytać Józefa i wtrącić go do więzienia, gdzie trzymani byli więźniowie królewscy. Biedny, niewinny Józef został zamknięty w więzieniu. – Slajd 12
13
Slajd 13