Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jonasz i duża ryba

Jonasz zamiast udać się do Niniwy uciekał w innym kierunku i został połknięty przez wielką rybę.
Przekazany przez Moody Publishers
1
W czasach biblijnych Niniwa była dużym miastem, stolicą Asyrii, w której mieszkało wielu ludzi. – Slajd 1
2
Przez lata mieszkańcy Niniwy stawali się coraz bardziej niegodziwi. – Slajd 2
3
Król był potężnym wojownikiem, a jego armie podbijały kolejno kraj za krajem, sprawiając że imperium asyryjskie rozrastało się. Każdego dnia zbliżało się coraz bardziej do pogranicza Izraela. – Slajd 3
4
Ludność Izraela bała się Asyryjczyków. Oba narody nigdy nie były względem siebie przyjaźnie nastawione z powodu różnic w sposobie życia. – Slajd 4
5
Lud Izraela oddawał cześć Bogu, a ich zaufanie do Niego było w centrum wszystkiego, o czym myśleli i w co  wierzyli. – Slajd 5
6
Mieszkańcy Niniwy nie oddawali czci Bogu, ale bożkom wykonanym z kamienia. – Slajd 6
7
W Izraelu mieszkał prorok Boży, Jonasz, który przekazywał ludowi Bożą wolę. – Slajd 7
8
Pewnego dnia Bóg przekazał Jonaszowi wiadomość, której prorok nie chciał przekazać dalej.  Jonasz usłyszał, że ma udać się do mieszkańców Niniwy i powiedzieć im, że Bóg widział ich niegodziwość i zamierza zniszczyć ich miasto. – Slajd 8
9
Jonasz nie chciał ostrzec wrogów swego ludu, że Niniwa zostanie zniszczona. Dlaczego miałby ich ostrzegać? Dlaczego Bóg po prostu nie zniszczy Niniwy? – Slajd 9
10
Jonasz postanowił zignorować Boga i skierował się w przeciwnym do Niniwy kierunku – na wybrzeże. – Slajd 10
11
Wsiadł na statek płynący tak daleko od Niniwy, jak to tylko było możliwe – do Tarsziszu w Hiszpanii. – Slajd 11
12
Wkrótce Jonasz znalazł się na morzu i mógł zapomnieć o tym, co nakazał mu Bóg. – Slajd 12
13
Czy można uciec od Boga? Jonasz myślał, że tak. – Slajd 13
14
Zszedł pod pokład statku i wkrótce zasnął. – Slajd 14
15
Bóg zesłał burzę, jakiej żeglarze nigdy wcześniej nie widzieli. – Slajd 15
16
Marynarze upadli na kolana i wołali do swoich bogów, aby ich uratowali. – Slajd 16
17
Jednak wiatr wiał coraz mocniej. – Slajd 17
18
Kapitan wiedział, że ich statek nie przetrwa takiej burzy. Obudził więc Jonasza i powiedział mu, żeby wzywał swojego Boga, by ich uratował. – Slajd 18
19
Ale jak Jonasz mógł wzywać Boga, skoro przed Nim uciekał? – Slajd 19
20
W przerażeniu załoga statku ciągnęła losy, aby dowiedzieć się, kto był odpowiedzialny za kłopoty, w jakich się znaleźli. – Slajd 20
21
Los wskazał Jonasza jako winnego tej sytuacji. Żeglarze zażądali wytłumaczenia. Pytali go kim jest i co zrobił, że tak rozgniewał Boga. – Slajd 21
22
Jonasz wyznał im, co zrobił i błagał, aby wyrzucili go za burtę, zanim wszyscy zginą. – Slajd 22
23
Marynarze chwycili Jonasza i wyrzucili za burtę. Wtedy burza natychmiast ustała. – Slajd 23
24
Gdy Jonasz był w morzu, Bóg posłał wielką rybę. – Slajd 24
25
Połknęła ona Jonasza w całości. – Slajd 25
26
Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby przez trzy dni i trzy noce. Modlił się do Boga prosząc o przebaczenie. – Slajd 26
27
Potem Pan rozkazał rybie, aby wyrzuciła Jonasza na ląd. – Slajd 27
28
Bóg ponownie wezwał Jonasza, aby udał się do Niniwy. Tym razem Jonasz posłuchał. – Slajd 28
29
Jonasz odważnie wszedł do miasta i zawołał: „Za 40 dni Niniwa zostanie zniszczona”. – Slajd 29
30
Chodził po Niniwie, ostrzegając przed Bożym sądem nad miastem. Ludzie słuchali i uwierzyli w to, co powiedział im Jonasz. Ogłosili post, aby pokutować za swoje grzechy. – Slajd 30
31
Kiedy król dowiedział się o poselstwie Jonasza, uświadomił sobie, że on także był nieposłuszny Bogu. – Slajd 31
32
Król tak bardzo żałował za swoje grzechy, że zdjął bogate królewskie szaty. – Slajd 32
33
Następnie włożył wór pokutny i siedział w popiele, błagając Boga o okazanie miłosierdzia. – Slajd 33
34
Wszyscy mieszkańcy poszli za przykładem króla i błagali Boga o przebaczenie. Bóg wysłuchał ich modlitw, a ponieważ jest Bogiem miłosierdzia, oszczędził ich i nie zniszczył Niniwy. „Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki” (Psalm 100: 5a) (1 Jana 1:8–9). – Slajd 34
35
Slajd 35