Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Jan Chrzciciel mieszkał na pustyni. Nosił ubranie z wielbłądziej sierści przepasane skórzanym pasem. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. – Slajd 1
2
Jan nauczał po obu stronach Jordanu i mówił: „Nawróćcie się, bo Królestwo Niebios jest już blisko!”. Jan był tym, którego zapowiadał prorok Izajasz około 600 lat wcześniej, kiedy mówił: „Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie Panu drogę! Prostujcie przed Nim ścieżki”. – Slajd 2
3
Do Jana na pustynię przychodzili Żydzi z różnych terenów. Wielu wyznawało swoje grzechy i dawało się ochrzcić w rzecze Jordan. – Slajd 3
4
Przychodzili też kapłani i Lewici, aby go wybadać, a on otwarcie mówił, że przyszedł przygotować drogę dla kogoś, komu nie jest nawet godzien zawiązać sandałów. Mówił: „Ja was chrzczę w wodzie, abyście się nawrócili. Ten jednak, który po mnie przyjdzie, będzie mocniejszy ode mnie. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. – Slajd 4
5
Jan wzywał faryzeuszy i saduceuszy, aby robili to, czego nauczają innych: „Kto ma dwa ubrania, niech podzieli się z tym, który nie ma. Kto ma jedzenie, niech da głodnym”. – Slajd 5
6
Żołnierze byli wzywani do tego, aby na nikim nie wymuszali pieniędzy ani siłą, ani przez fałszywe oskarżenia, celnicy — aby nie pobierali opłat ponad ustaloną stawkę. – Slajd 6
7
Również Jezus przyszedł z Galilei nad rzekę Jordan, aby dać się ochrzcić. A kiedy zobaczył Go Jan, nie chciał Go ochrzcić, bo mówił: „Dlaczego do mnie przyszedłeś? To raczej Ty powinieneś mnie ochrzcić!”. – Slajd 7
8
Jezus jednak nalegał: „Ustąp teraz, bo powinniśmy wypełnić całą sprawiedliwość!”. I Jan zgodził się. – Slajd 8
9
Kiedy Jezus wychodził z wody, otwarło się niebo i zstąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy. Rozległ się też głos z nieba: „To jest mój ukochany Syn, mój najwspanialszy!”. A Jan złożył potem takie świadectwo: „Bóg, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział: »Gdy zobaczysz Tego, na którego zstępuje Duch i pozostaje na Nim, wiedz, że to jest Ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym«. A ja to zobaczyłem i poświadczam, że Jezus jest Synem Bożym”. – Slajd 9
10
Następnego dnia Jan ze swoimi dwoma uczniami stał w tym samym miejscu. Kiedy zobaczył przechodzącego Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży!”. – Slajd 10
11
Slajd 11