Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Śmierć Jana Chrzciciela

Herod Antypas morduje Jana Chrzciciela.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jan Chrzciciel był nieustraszonym prorokiem, który wzywał ludzi do pokuty i posłuszeństwa, do zmiany tego, co mówili i jak żyli. – Slajd 1
2
Herodiada zaś była żoną Filipa. Złamała ona jednak Prawo żydowskie – rozwiodła się ze swoim mężem i poślubiła jego brata przyrodniego, Heroda Antypasa. On również rozwiódł się ze swoją żoną, aby poślubić Herodiadę. Jej córką z pierwszego małżeństwa była Salome. – Slajd 2
3
Herod Antypas rządził regionem, w którym działał Jan Chrzciciel. Jan zaś głośno wypowiadał się przeciwko postępowaniu króla i jego żony, i nazywał ich związek grzechem. – Slajd 3
4
Herodiada była wściekła na Jana i nakłoniła Heroda, aby go aresztował. Uwięziono go w twierdzy, niedaleko Morza Martwego. Król czasem wzywał do siebie Jana z celi, zadawał mu pytania na temat wiary i był zdumiony jego odpowiedziami. Widział, że jest to człowiek Boży, sprawiedliwy i święty. Chronił go więc, obawiając się skazać go na śmierć. – Slajd 4
5
Z okazji swoich urodzin Herod urządził przyjęcie dla dworzan, dowódców wojskowych i dostojników z Galilei. – Slajd 5
6
Przed gośćmi wystąpiła córka Herodiady, Salome, i swym tańcem wzbudziła ogólny zachwyt. – Slajd 6
7
Król powiedział do niej przed gośćmi: „Poproś mnie, o co chcesz, a dam ci to”. Przysiągł jej nawet: „O cokolwiek poprosisz, dam ci, nawet połowę mojego królestwa”. – Slajd 7
8
Salome wyszła i zapytała matkę: „O co mam poprosić?”. A ta powiedziała: „O głowę Jana Chrzciciela”. – Slajd 8
9
Salome wróciła pośpiesznie do króla i powiedziała: „Chcę, abyś zaraz dał mi na tacy głowę Jana Chrzciciela”. Wtedy król się zasmucił, ale ze względu na przysięgę daną w obecności gości nie chciał złamać danego słowa. – Slajd 9
10
Zaraz też posłał kata, kazał zabić Jana i przynieść jego głowę. – Slajd 10
11
Kat wykonał rozkaz króla i przyniósł na tacy głowę Jana i podał Salome, ona zaś przekazała ją swojej matce. – Slajd 11
12
Gdy usłyszeli o tym uczniowie Jana, przyszli, wzięli jego ciało i złożyli w grobie. – Slajd 12
13
Później, kiedy Herod usłyszał o cudach Jezusa, wystraszył się. Pomyślał bowiem, że jest to Jan Chrzciciel, który wstał z martwych. Jan jednak wypełnił już swoje zadanie, bo przygotował drogę dla Mesjasza. Jezus zaś powiedział o Janie: „Nie urodził się na ziemi człowiek większy od Jana Chrzciciela” (Mateusza 11:11). – Slajd 13
14
Slajd 14