Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Cierpienia Hioba

Hiob został dotknięty nieszczęściem, a jego przyjaciele komentują jego cierpienia.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Księga Hioba rozdział 1: Hiob był bogatym mężczyzną. Mieszkał w kraju Uz. Posiadał  7 tysięcy owiec, 3 tysiące wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic. Pracowało dla niego wielu służących i był uważany za najbogatszego człowieka żyjącego na Wschodzie. – Slajd 1
2
Hiob miał siedmiu synów i trzy córki. Był dobrym, przestrzegającym prawa Boże człowiekiem, który unikał zła i regularnie składał Bogu ofiary za siebie i swoją rodzinę. – Slajd 2
3
Pewnego dnia szatan wędrował po ziemi, a następnie pojawił się przed Bogiem. „Czy widziałeś mojego sługę Hioba? – zapytał go Bóg. – Nie ma na ziemi człowieka, który jest tak doskonały, przestrzega prawa, boi się Boga i unika zła jak jak on”. Szatan odpowiedział, że gdyby Hiob stracił swoje bogactwo i rodzinę, na pewno zacząłby przeklinać Boga. Wtedy Pan Bóg pozwolił szatanowi wystawić Hioba na próbę i odebrać mu wszystko co miał, ale nie pozwoli skrzywdzić jego samego. – Slajd 3
4
Pewnego dnia posłaniec przekazał Hiobowi wiadomość, że Sabejczycy zaatakowali i zabili jego służących oraz ukradli jego woły i osły. Kiedy ten posłaniec jeszcze mówił, przybył następny, który powiedział, że Ogień Boży spadł z nieba i spalił wszystkie owce Hioba. – Slajd 4
5
Trzeci posłaniec przyniósł wiadomość, że Chaldejczycy ukradli wielbłądy, które należały do Hioba. Czwarty przybył z wiadomością, że, kiedy dzieci Hioba ucztowały w domu najstarszego z nich, gwałtowny wiatr od strony pustyni uderzył w dom. Budynek się zawalił i wszyscy zginęli. – Slajd 5
6
Hiob wstał, rozdarł swoje szaty i ogolił głowę, ale nie przeklinał Boga za swoje cierpienie. Upadł na ziemię i chwalił Boga, mówiąc „Nagi się urodziłem i nagi odejdę z tego świata. Bóg dał i Bóg wziął, niech będzie błogosławione imię Pana!”. – Slajd 6
7
Księga Hioba rozdział 2: Szatan znowu wędrował po ziemi, a następnie pojawił się przed Bogiem. „Czy widziałeś mojego doskonałego i przestrzegającego prawa sługę, Hioba? – zapytał Bóg. – Wciąż jest mi posłuszny, chociaż wypróbowałeś go bez powodu”. Szatan odpowiedział, że gdyby Hioba dotknęła choroba, na pewno przeklinałby Boga. Wtedy Bóg pozwolił, żeby szatan przeprowadził kolejną próbę, ale nie pozwolił mu odebrać Hiobowi życia. – Slajd 7
8
Szatan sprawił, że na całym ciele Hioba pojawiły się bolesne wrzody. Hiob wziął kawałek rozbitego glinianego naczynia, żeby się nim drapać i siedział w popiele. Ale nie przeklinał Boga za swoje cierpienie. – Slajd 8
9
Jego żona namawiała go, żeby przeklął Boga i umarł. Hiob odpowiedział: „Nie bądź głupia. Jeżeli przyjmujemy od Boga dobro, to dlaczego mielibyśmy nie przyjmować też zła?”. – Slajd 9
10
Trzej przyjaciele Hioba – Elifaz, Bildad i Sofar – usłyszeli o tym, co go spotkało i przyszli, żeby okazać mu współczucie i pocieszyć go. Ledwo rozpoznali swojego przyjaciela w tym cierpiącym człowieku, którego zobaczyli przed sobą. Płakali, rozdarli swoje szaty, posypali swoje głowy popiołem i siedzieli przy nim przez siedem dni i nocy. Żaden z nich się nie odezwał, ponieważ widzieli jak bardzo Hiob cierpiał. – Slajd 10
11
Księga Hioba rozdział 3: Siódmego dnia Hiob odezwał się i powiedział, że wolałby nigdy się nie urodzić. Pytał, dlaczego Bóg daje życie tym, którzy żyją w nędzy i trudnościach. Żalił się na swoje cierpienie i brak pokoju. – Slajd 11
12
Księga Hioba rozdziały 4 i 5: Elifaz odpowiedział, sugerując, że cierpienia Hioba muszą być Bożą karą za grzech, który popełnił. Nalegał, żeby Hiob nie gardził tym, że Bóg go karci, ponieważ Bóg nie tylko rani i zsyła ból, ale także leczy i daje pociesznie – Slajd 12
13
Księga Hioba rozdziały 6 i 7: Hiob odpowiedział mówiąc, że czuje się bezradny i chce umrzeć. Było mu przykro, że jego przyjaciele myślą, iż Bóg ukarał go za to, że zrobił coś złego. Wiedział, że Bóg panuje nad wszystkim, ale nie potrafił zrozumieć, dlaczego pozwala na cierpienie. Gorzko żalił się na swój ból. – Slajd 13
14
Księga Hioba rozdział 8: Inny przyjaciel Hioba, Bildad, odezwał się i zachęcał go, żeby szukał Boga i błagał Go. Jeżeli Hiob rzeczywiście nie zawinił, to Bóg okaże sprawiedliwość i wypełni jego usta radością i śmiechem. – Slajd 14
15
Księga Hioba rozdziały 9 i 10: Hiob odpowiedział, że nie może zrobić nic, by udowodnić Bogu, że ma rację. Chciał, żeby ktoś był pośrednikiem między nim a Bogiem. – Slajd 15
16
Księga Hioba rozdział 11: Trzeci przyjaciel Hioba, Sofar, dołączył do dyskusji i oskarżał Hioba o to, że zgrzeszył mówiąc, iż jest niewinny. Gdyby Hiob okazał żal za to, Bóg zabrałby jego problemy.<br/>Księga Hioba rozdziały 12–14: Hiob stwierdził, że nie może zrobić nic, żeby się uratować, ale Bóg obiecał, że odpowie, kiedy do Niego zawołamy.<br/>Księga Hioba rozdział 15: Elifaz nadal oskarżał Hioba o to, że zrobił coś złego i zasłużył sobie na cierpienie, które go spotkało. – Slajd 16
17
Księga Hioba rozdziały 16–32: Hiob powiedział: „To co mówicie wcale mnie nie pociesza”.  Wierzył, że w niebie jest Odkupiciel, który zaręczy za jego niewinność. Czuł, że został potraktowany niesprawiedliwie, kiedy prosił Boga o pomoc i nie otrzymał odpowiedzi. Hiob pytał, dlaczego Bóg pozwala złym ludziom żyć w dostatku i zdrowiu, podczas gdy on cierpi, ale wiedział też, że w końcu Bóg okaże sprawiedliwość. Hiob zaczął wyliczać dobre czyny, które zrobił i to, jaki był posłuszny Bogu. Wtedy jego trzej przyjaciele przestali się z nim kłócić, a Hiob dalej uważał, że ma rację. – Slajd 17
18
Księga Hioba rozdziały 32–37: Najmłodszy z mężczyzn, Elihu, przez cały ten czas tylko słuchał. W końcu rozgniewał się na Hioba o to, że uważał się za doskonałego i bez grzechu. Stwierdził, że Bóg nie odpowiada na wołanie złych ludzi przez ich arogancję oraz że ludzie, którzy cierpią powinni żałować za swoje grzechy. Dzięki cierpieniu mogą docenić Bożą miłość i przebaczenie, kiedy ich sytuacja się polepszy. Wierzył, że mówiąc tak dużo, Hiob buntował się przeciwko Bogu. – Slajd 18
19
Księga Hioba rozdziały 38 i 39: W tym momencie Bóg przemówił spośród wichru. Bóg zadał Hiobowi wiele pytań, żeby pokazać mu, jak mało wie na temat stworzenia i mocy Boga. Zapytał: „Czy ten, kto chce walczyć z Wszechmocnym Bogiem, ośmieli się Go poprawiać? Niech ten, kto oskarża Boga, odpowie!”. – Slajd 19
20
Księga Hioba rozdziały 40–42: Hiob słuchał w ciszy, po czym odpowiedział: „Jestem niegodny – jak mam odpowiedzieć? Kładę swoją dłoń na ustach i nic więcej nie powiem”. Bóg zadał więcej pytań. Hiob odpowiedział: „Mówiłem o rzeczach, których nie rozumiem, o sprawach zbyt wspaniałych, żebym mógł je zrozumieć”. Następnie Hiob żałował za swoje czyny, bo zobaczył, jak potężny jest Bóg. Jego cierpienie się skończyło. – Slajd 20
21
Bóg był rozgniewany na trzech przyjaciół Hioba za to, że go oceniali i krytykowali. Powiedział im, żeby prosili Hioba o modlitwę i złożenie ofiary. Hiob zainterweniował w ich imieniu i im Bóg przebaczył. – Slajd 21
22
Bóg pobłogosławił Hioba i dał mu dwa razy tyle, ile miał wcześniej, urodziły mu się też kolejne dzieci i żył jeszcze długo na ziemi. – Slajd 22
23
Slajd 23