Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Lot wybiera miejsce zamieszkania

Abram i Lot rozstają się.
Przekazany przez Jo and Nik
1
Abram, jego żona i bratanek Lot obozowali w ziemi Kanaan między Betel i Aj. Tam zbudowali ołtarz, by oddawać cześć Bogu. Zarówno Abram, jak i Lot byli bardzo bogaci, posiadali owce, bydło i wiele sług. Jednak ziemia nie mogła utrzymać zarówno Abrama i Lota z ich stadami. Było za mało pastwisk dla ich zwierząt. – Slajd 1
2
Doszło do kłótni o pastwiska między pasterzami Abrama i Lota. Abram rozmawiał z Lotem i postanowili znaleźć jakieś rozwiązanie. – Slajd 2
3
Abram powiedział do Lota: „Rozstańmy się. Jeżeli chcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja pójdę w lewo”. Wtedy Lot dostrzegł, że dolina Jordanu, z miastami Sodomą i Gomorą, jest dobrze nawodniona i jest tam dużo pastwisk. Postanowił tam zamieszkać. – Slajd 3
4
Abram i Lot rozstali się. Lot udał się do Sodomy i pasł swoje stada na żyznych równinach wokół miasta. Podejmując tę ​​decyzję, nie wziął pod uwagę tego, że mieszkańcy Sodomy byli bardzo źli. – Slajd 4
5
Kiedy Lot odszedł, Bóg powiedział do Abrama: „Popatrz wokół siebie! Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Sprawię też, że twoje potomstwo będzie tak liczne, jak proch ziemi, którego nie można policzyć”. Potem Abram przeniósł się pod dęby Mamre, niedaleko Hebronu, i zbudował tam ołtarz Bogu. – Slajd 5
6
Slajd 6