Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przemienienie Jezusa

Piotr, Jan i Jakub są świadkami przemienienia Jezusa.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jezus zabrał Piotra, Jana i Jakuba na wysoką górę, aby się modlić. Tam mogli być sami. – Slajd 1
2
Jezus zaczął się modlić. – Slajd 2
3
Uczniów zaś ogarnęło zmęczenie i zasnęli. – Slajd 3
4
Kiedy Jezus się modlił, Jego twarz zmieniła się, a szaty stały się olśniewająco białe. – Slajd 4
5
W chwale ukazali się dwaj mężczyźni, Mojżesz i Eliasz i rozmawiali z Jezusem. Mówili o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. – Slajd 5
6
Kiedy uczniowie obudzili się, zobaczyli chwałę Jezusa i tych dwóch mężczyzn przy Nim. Gdy oni oddalali się od Jezusa, Piotr nie wiedząc z wrażenia co mówi, zaproponował: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty: dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza”. – Slajd 6
7
Nie zdążył dokończyć tych słów, gdy pojawił się obłok i zakrył ich wszystkich. Uczniowie przerazili się. Z obłoku zaś odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie! Kiedy zapadła cisza, pozostał już tylko sam Jezus i uczniowie”. – Slajd 7
8
A gdy schodzili z góry, Jezus surowo zabronił im mówić o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Uczniowie utrzymywali więc to w tajemnicy, ale między sobą zastanawiali się, co to znaczy „powstać z martwych”. – Slajd 8
9
Potem zapytali Go, dlaczego nauczyciele Prawa twierdzą, że przed przyjściem Mesjasza musi pojawić się Eliasz. – Slajd 9
10
A Jezus odpowiedział im: „Tak, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi, ale w Piśmie Świętym jest napisane, że Syn Człowieczy musi cierpieć i być odrzuconym. Powiem wam jednak, że Eliasz już przyszedł, ale zrobili z nim, co chcieli. Uczniowie zrozumieli, że tym Eliaszem był Jan Chrzciciel”. – Slajd 10
11
Slajd 11