Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych

Jezus uzdrawia dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden powraca, aby podziękować.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jezus z uczniami byli w drodze do Jerozolimy, na pograniczu Samarii i Galilei. – Slajd 1
2
Gdy wchodzili do pewnej wioski, wyszło im naprzeciw dziesięciu trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka I głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”. – Slajd 2
3
Jezus spojrzał na nich i powiedział: „Idźcie i pokażcie się kapłanom!” (Miejscowy kapłan miał prawo zbadać chorego i stwierdzić, czy ktoś został uzdrowiony z trądu). A kiedy szli, zostali uzdrowieni. – Slajd 3
4
Wtedy jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił i głośno chwalił Boga. Upadł na twarz do stóp Jezusa i dziękował Mu. A był to Samarytanin. – Slajd 4
5
Jezus zapytał: „Czy nie uzdrowiłem dziesięciu? Gdzie są pozostali? Czy poza tym cudzoziemcem nie było nikogo innego, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu?”. – Slajd 5
6
Potem powiedział do tego człowieka: „Wstań! Idź! Twoja wiara cię uzdrowiła”. – Slajd 6
7
Slajd 7