Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus kuszony na pustyni

Jezus jest kuszony przez szatana.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, aby został poddany próbie przez diabła. Po czterdziestu dniach i nocach postu Jezus poczuł głód. – Slajd 1
2
„Skoro jesteś Synem Boga, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem” – kusił szatan. – Slajd 2
3
A Jezus odpowiedział: „Pismo Święte mówi: Nie samym chlebem żywi się człowiek, ale każdym słowem, pochodzącym od Boga”. – Slajd 3
4
Potem diabeł przeniósł Go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział: „Skoro jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem:"... – Slajd 4
5
„... Aniołom swoim rozkaże, aby cię strzegli i na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi”. A Jezus odpowiedział: „Napisano także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga”. – Slajd 5
6
Potem diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę i pokazał Mu stamtąd wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział: „Dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz przede mną i oddasz mi hołd”. – Slajd 6
7
A Jezus odpowiedział: „Wynoś się, szatanie! W Piśmie są bowiem słowa: Panu, twemu Bogu, będziesz oddawał hołd i  służył jedynie Jemu”. – Slajd 7
8
Wtedy opuścił Go diabeł, a aniołowie zbliżyli się i służyli Mu. – Slajd 8
9
Slajd 9