Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem

Bogaty młodzieniec rozmawia z Jezusem i odchodzi zasmucony.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pewien mężczyzna przyszedł do Jezusa, upadł na kolana i zapytał Go: „Nauczycielu dobry! Co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?”. – Slajd 1
2
„Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry,  tylko Bóg. A jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, to przestrzegaj przykazań”. – Slajd 2
3
Wtedy on zapytał: „Ale których?”. Jezus odpowiedział: „Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę oraz miłuj bliźniego swego jak siebie samego!”. – Slajd 3
4
„Wszystkiego tego przestrzegałem. Czego mi jeszcze brak?” – zapytał młodzieniec. A Jezus odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie”. – Slajd 4
5
Kiedy młody człowiek usłyszał to, odszedł zasmucony, bo był bardzo bogaty. – Slajd 5
6
Potem Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zapewniam was, że trudno będzie wejść bogatemu do Królestwa Niebios. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego”. – Slajd 6
7
Kiedy uczniowie usłyszeli to, byli zdumieni i pytali: „Kto w takim razie będzie zbawiony?”. – Slajd 7
8
A Jezus popatrzył na nich i powiedział: „Dla ludzi jest to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe”. – Slajd 8
9
Wtedy Piotr powiedział: „My zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co będziemy z tego mieli?”. – Slajd 9
10
„Zapewniam was, że wy, którzy poszliście za Mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, wy również zasiądziecie na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście plemion Izraela. Każdy też, kto ze względu na mnie opuści domy, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pola, otrzyma stokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne. Wtedy wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”, odpowiedział Jezus. – Slajd 10
11
Slajd 11