Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Wieczorem w dniu, w którym pochowano Jezusa, Jego grób został zapieczętowany i postawiono przy nim strażników. – Slajd 1
2
Trzy dni później, pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, do grobu poszło kilka kobiet, które wcześniej towarzyszyły Jezusowi. Wśród nich była Maria, matka Jezusa i Maria Magdalena. Kobiety kupiły aromatyczne olejki i chciały namaścić ciało Jezusa. W drodze zastanawiały się nad tym, kto im odsunie kamień od wejścia do grobowca. – Slajd 2
3
Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, bo anioł Pański zstąpił z nieba i odsunął kamień, a potem na nim usiadł. Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i padli na ziemię jak martwi. – Slajd 3
4
Kiedy kobiety przyszły do grobu, zobaczyły, że kamień jest odsunięty. Weszły do środka i ujrzały tam anioła. A wtedy bardzo się przestraszyły. – Slajd 4
5
Lecz on powiedział do nich: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany. Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał! Popatrzcie, to jest miejsce, gdzie leżało Jego ciało”. – Slajd 5
6
„Teraz idźcie i powiedzcie Jego uczniom, że Jezus zmartwychwstał i czeka na nich w Galilei”. – Slajd 6
7
Kobiety wyszły prędko z grobu i pełne strachu i ogromnej radości pobiegły powiadomić uczniów. – Slajd 7
8
Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: „Witajcie!”. One zaś podeszły, objęły  Jego nogi i pokłoniły Mu się. Wtedy Jezus powiedział im: „Nie bójcie się! Idźcie i przekażcie moim braciom, by poszli do Galilei. Tam Mnie zobaczą”. – Slajd 8
9
Kobiety śpieszyły się, aby przekazać uczniom tę radosną wiadomość. Uczniowie nie uwierzyli im jednak. A Piotr i Jan pobiegli do grobu, aby sprawdzić, co się stało. – Slajd 9
10
Jan przybył pierwszy, zajrzał do wnętrza i zobaczył tam leżące płótna, ale nie wszedł do grobu. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr, który wszedł do grobowca. – Slajd 10
11
On również zobaczył leżące płótna i chustę, która okrywała głowę Jezusa. Potem do grobu wszedł Jan. Kiedy to wszystko zobaczył, wtedy uwierzył. Do tej bowiem chwili uczniowie nie rozumieli Pisma, które zapowiadało zmartwychwstanie Jezusa. – Slajd 11
12
Slajd 12