Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus odrzucony w Nazarecie

Żydzi odrzucają Jezusa po tym, jak mówi im, że jest Mesjaszem.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pewnego razu Jezus poszedł do synagogi w Nazarecie, mieście, w którym się wychował. – Slajd 1
2
Kiedy nadszedł czas czytania Pisma, Jezus wstał i podano Mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, w którym było napisane (Iz 61,1–2): – Slajd 2
3
„Duch Pana spoczywa na mnie, dlatego namaścił mnie, abym ubogim ogłosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym więźniom obwieścił wyzwolenie, a niewidzącym przejrzenie...” – Slajd 3
4
„... Abym więźniów wypuścił na wolność i ogłosił rok miłosierdzia Pana”. Po przeczytaniu tych słów Jezus zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni uważnie się w Niego wpatrywali. – Slajd 4
5
Potem powiedział: „Dziś wypełniło się Pismo, które usłyszeliście przed chwilą”. W ten sposób Jezus wskazał, że jest Mesjaszem posłanym przez Boga, aby zbawić ludzi. – Slajd 5
6
A słuchający Go pytali siebie nawzajem: „Czy to nie jest syn Józefa?”. – Slajd 6
7
Jezus na to: „Na pewno powiecie mi, abym dokonał także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, co zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, że żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem w swoich rodzinnych stronach”. – Slajd 7
8
„Chociaż za czasów Eliasza, kiedy susza panowała przez trzy i pół roku i był wielki głód, żyło w Izraelu wiele wdów, ale do żadnej z nich Bóg nie posłał Eliasza, tylko do wdowy z Sarepty w Sydonie. Wielu też było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został uzdrowiony, tylko Syryjczyk Naaman”. – Slajd 8
9
Kiedy obecni w synagodze usłyszeli takie słowa, zawrzeli gniewem. Zerwali się z miejsc i wypędzili Go z miasta. – Slajd 9
10
Zaciągnęli Jezusa na szczyt góry, na której było zbudowane ich miasto, bo chcieli Go strącić w przepaść. – Slajd 10
11
On jednak przeszedł między nimi i oddalił się. – Slajd 11
12
Slajd 12