Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus i cudzołożnica

Jezusa poproszono, aby wydał wyrok na kobietę oskarżoną o cudzołóstwo.
Przekazany przez Arabs for Christ
1
Jezus przebywał na Górze Oliwnej i wczesnym rankiem zjawił się w świątyni. – Slajd 1
2
Cały lud zgromadził się przy Nim, a On usiadł i zaczął ich nauczać.<br/> – Slajd 2
3
Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Była to prowokacja, bo szukali podstaw do oskarżenia Go. Postawili ją w środku i powiedzieli do Jezusa: – Slajd 3
4
„Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz nakazał nam w Prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie?”. <br/> – Slajd 4
5
Ale Jezus schylił się tylko i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i powiedział do nich: „Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. Potem znów się pochylił i pisał na ziemi. – Slajd 5
6
Żydowscy przywódcy i faryzeusze zastanawiali się, co zrobić. – Slajd 6
7
Potem zaczęli odchodzić jeden po drugim, zaczynając od starszych do najmłodszych. – Slajd 7
8
W końcu wszyscy odeszli i pozostał tylko On sam i stojąca pośrodku kobieta. – Slajd 8
9
Jezus podniósł się i powiedział do niej: „Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?”. Ona na to: „Nikt, Panie”. – Slajd 9
10
Wówczas Jezus powiedział: „Ja również ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”. – Slajd 10
11
Slajd 11