Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wskrzeszenie Łazarza

Jezus wskrzesza z martwych Łazarza.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Łazarz mieszkał w Betanii ze swoimi dwiema siostrami, Marią i Martą. – Slajd 1
2
Betania znajdowała się trzy kilometry od Jerozolimy. Jezus często odwiedzał ich dom, gdy przebywał w tej okolicy. – Slajd 2
3
Pewnego dnia Łazarz bardzo poważnie zachorował. Jezus zaś nauczał po drugiej stronie Jordanu, daleko od Betanii. Więc Maria i Marta wysłały posłańca, aby Go szybko sprowadził. – Slajd 3
4
Siostry posłały do Jezusa taką wiadomość: „Panie, Twój bliski przyjaciel zachorował”. A Jezus odpowiedział: „Ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Syn Człowieczy zostanie dzięki niej uwielbiony”. Potem jeszcze dwa dni pozostał w tym miejscu, gdzie przebywał. – Slajd 4
5
Po dwóch dniach powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy do Judei!”. A oni odpowiedzieli: „Mistrzu! Dopiero co Żydzi próbowali Cię ukamienować, a Ty znów chcesz tam iść?”. – Slajd 5
6
Jezus na to: „Nasz przyjaciel, Łazarz, zasnął, ale ja pójdę go obudzić!”. Uczniowie powiedzieli: „Panie! Skoro zasnął, to wyzdrowieje”. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: „Łazarz umarł. Cieszę się jednak ze względu na was, że Mnie tam nie było. Chcę bowiem, abyście uwierzyli. Chodźmy więc do niego”. – Slajd 6
7
Kiedy przyszli do Betanii, dowiedzieli się, że Łazarz rzeczywiście umarł i jego ciało już od czterech dni leży w grobie. Gdy Marta dowiedziała się, że przybył tam Jezus, wyszła Mu naprzeciw. Maria jednak została w domu. – Slajd 7
8
„Panie! Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale jestem przekonana, że nawet teraz Bóg da Ci to, o co Go poprosisz” – oświadczyła Marta. Jezus odpowiedział jej: „Twój brat zmartwychwstanie. To Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?”. „Tak, Panie. Wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat” – odparła Marta. – Slajd 8
9
Potem Marta zawołała swoją siostrę. Maria przyszła, padła do nóg Jezusowi i powiedziała: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy Jezus zobaczył, jak Maria i inni Żydzi płaczą, bardzo się wzruszył i zapytał: „Gdzie go pochowaliście?”. – Slajd 9
10
Ludzie zaprowadzili Jezusa do grobu Łazarza. Była to grota, którą zamykał głaz. Jezus kazał usunąć ten kamień. Wtedy Marta, siostra zmarłego, powiedziała: „Panie, już cuchnie. Nie żyje bowiem od czterech dni”. – Slajd 10
11
Jezus na to: „Czy nie powiedziałem ci, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz?”. Potem odsunięto kamień. – Slajd 11
12
A Jezus zawołał: „Łazarzu! Wyjdź!”. – Slajd 12
13
Umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus powiedział do przybyłych: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!”. – Slajd 13
14
Wielu Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, co zrobił Jezus, uwierzyło, że jest On obiecanym Mesjaszem. <br/>Niektórzy zaś opowiedzieli o tym wydarzeniu faryzeuszom. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Sanhedryn i uzgodnili, że muszą się pozbyć Jezusa. – Slajd 14
15
Slajd 15