Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wjazd Jezusa do Jeruzalem

Jezus wjeżdża do Jeruzalem na osiołku, a tłum woła: „Hosanna!”.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Przed świętem Paschy, Jezus poszedł ze swoimi uczniami długą, pnącą się w górę, drogą w kierunku Jerozolimy. – Slajd 1
2
Kiedy dotarli do Betfage i Betanii na górze Oliwnej, Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie do najbliższej wsi. Zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie jechał”. – Slajd 2
3
„A gdyby ktoś was zapytał, po co go bierzecie, to powiedzcie, że Pan go potrzebuje, ale wkrótce go zwróci”. Po tych słowach Jezusa, dwóch uczniów od razu wyruszyło w drogę. – Slajd 3
4
Znaleźli osiołka uwiązanego na ulicy przed domem i zaczęli go odwiązywać. Kiedy to robili, jego właściciele zapytali: „Dlaczego odwiązujecie osiołka?”. – Slajd 4
5
„Pan go potrzebuje, ale wkrótce go zwróci” – odpowiedzieli. Właściciele zaś pozwolił go zabrać. – Slajd 5
6
Uczniowie zaprowadzili tego osiołka do Jezusa. Zarzucili swoje płaszcze na grzbiet zwierzęcia, a potem Jezus na nim usiadł. – Slajd 6
7
Wielu zaś ludzi rozkładało na drodze przed Jezusem swoje płaszcze i gałązki palmowe, inni zaś wymachiwali gałązkami palm. – Slajd 7
8
Ludzie wybiegli na spotkanie Jezusa i wołali: „Hosanna Synowi Dawidowemu!” (słowo „hosanna” oznacza „zbaw”). Inni wołali: „Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana!”. – Slajd 8
9
Wielu wołało: „Chwała na wysokościach!”. – Slajd 9
10
Lecz niektórzy faryzeusze, znajdujący się w tłumie, mówili Jezusowi: „Nauczycielu, ucisz swoich uczniów!”.<br/> – Slajd 10
11
A Jezus odpowiedział: „Zapewniam was, że jeśli oni zamilkną, kamienie zaczną wołać!”. – Slajd 11
12
Prawa autorskie. – Slajd 12