Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus zapowiada przyszłe wydarzenia

Jezus zapowiada swoim uczniom zburzenie Jeruzalem i inne przyszłe wydarzenia.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Jezus z uczniami opuszczali świątynię, niektórzy uczniowie zwrócili uwagę na jej piękno – wspaniałe kamienie i dary składane Bogu w ofierze. – Slajd 1
2
Wtedy Jezus im powiedział: „Zapewniam was, że nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono”. – Slajd 2
3
A kiedy siedzieli na Górze Oliwnej naprzeciwko świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej zapytali: „Powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata?”. – Slajd 3
4
A Jezus im odpowiedział: „Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał. Ponieważ wielu przyjdzie w moim imieniu i będą podawać się za Mesjasza”. – Slajd 4
5
„Gdy usłyszycie o wojnach i dotrą do was wieści z pól bitwy, uważajcie! Nie dajcie się tym przestraszyć. Bo powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu”. – Slajd 5
6
„Dojdzie do silnych trzęsień ziemi, a wiele miejsc zostanie dotkniętych klęską głodu i zarazy. Na niebie zaś pojawią się wielkie i przerażające znaki”. – Slajd 6
7
„Podawać was będą do sądów i będziecie chłostani w synagogach. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na mnie. Wielu się wtedy załamie, będą na siebie donosić i nawzajem się nienawidzić. Z powodu szerzącego się bezprawia w wielu osłabnie miłość. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”.<br/> – Slajd 7
8
„Ze względu na mnie będą was prześladować, wtrącą do więzień, poprowadzą przed królów i namiestników”. – Slajd 8
9
„Dlatego postanówcie sobie, aby nie obmyślać wcześniej, jak macie się bronić.  Ja bowiem podsunę wam słowa i obdarzę mądrością, której wasi przeciwnicy nie zdołają się przeciwstawić”.<br/> – Slajd 9
10
„Dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec”. – Slajd 10
11
„A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wiedzcie, że bliskie jest jej spustoszenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, przebywający w Jerozolimie niech ją opuszczą, ci zaś, którzy będą w okolicy, niech do niej nie wchodzą”.<br/> – Slajd 11
12
„Najgorzej będzie wtedy kobietom w ciąży i tym, które karmią”. – Slajd 12
13
„Na ziemi nastanie wielki ucisk i zapłonie gniew skierowany przeciw temu ludowi”. – Slajd 13
14
„Niektórzy padną od ostrza miecza, inni dostaną się do niewoli między wszystkie narody”. (To wypełniło się w 70 roku po Chrystusie, kiedy Rzymianie całkowicie zniszczyli Jerozolimę, a ci, którzy ocaleli, zostali uprowadzeni do niewoli). – Slajd 14
15
„A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan”. – Slajd 15
16
„A zaraz po tym ucisku słońce się zaćmi i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebios będą poruszone”. <br/> – Slajd 16
17
„Na ziemi trwoga ogarnie narody bezradne wobec huku morza i nawałnic. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na ziemię, gdyż moce nieba zostaną poruszone”. – Slajd 17
18
„Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku, z mocą i wielką chwałą. Gdy to wszystko zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, ponieważ wasze wybawienie będzie bliskie!”. – Slajd 18
19
„Spójrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Kiedy widzicie, że puszczają pączki, to wiecie, że zbliża się lato. Podobnie gdy zobaczycie, że wypełniają się te znaki, wiedzcie, że królestwo Boże jest już blisko”. <br/> – Slajd 19
20
„Strzeżcie się, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień was nagle nie zaskoczył”. – Slajd 20
21
„Czuwajcie więc i módlcie się nieustannie, abyście uniknęli tego wszystkiego, co ma się wydarzyć i mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.<br/> – Slajd 21
22
Slajd 22