Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wypowiada się na temat podatków

Faryzeusze wystawiają Jezusa na próbę, zadając Mu pytanie o podatki.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Podczas Święta Przaśników Jezus każdego dnia nauczał na dziedzińcu świątyni. – Slajd 1
2
Tłum uważnie przysłuchiwał się Jego słowom. – Slajd 2
3
Kiedy arcykapłani odkryli, że Jezus staje się coraz bardziej popularny, postanowili poszukać sposobu, aby Go aresztować i zabić. – Slajd 3
4
Faryzeusze uknuli plan, aby przyłapać Jezusa na jakiejś niefortunnej wypowiedzi skierowanej przeciw Rzymianom. To doprowadziłoby do jego aresztowania i śmierci. Wysłali więc do niego swoich uczniów oraz zwolenników Heroda z takim słowami: <br/> – Slajd 4
5
„Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą uczysz, jak postępować według woli Bożej”. – Slajd 5
6
„Powiedz nam zatem, jakie jest Twoje zdanie: Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie?”.<br/> – Slajd 6
7
Ci, którzy usłyszeli te słowa, wiedzieli, że to pułapka. Jeśli Jezus powie, że należy płacić podatek cesarzowi, przeciwstawi się opinii tłumów, które nienawidziły płacić Rzymianom. – Slajd 7
8
Jeśli Jezus powie, że nie trzeba płacić, to Rzymianie go aresztują i zabiją. Jezus przejrzał ich zamiary, dlatego powiedział: „Pokażcie mi monetę, którą płaci się podatek!”. – Slajd 8
9
A oni przynieśli mu denara. – Slajd 9
10
Wtedy Jezus zapytał: „Czyj to wizerunek oraz napis?”.<br/>„Cesarza” – odpowiedzieli. – Slajd 10
11
„Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie” – powiedział Jezus. – Slajd 11
12
A gdy faryzeusze i zwolennicy Heroda usłyszeli to, odeszli rozczarowani, że ich podstęp się nie udał. – Slajd 12
13
Byli jednak jeszcze bardziej zdeterminowani, aby go zabić. – Slajd 13
14
Slajd 14