Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wygania demona i uzdrawia w Kafarnaum

Jezus uzdrawia opętanego człowieka, a potem teściową Piotra i innych w Kafarnaum.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jezus i jego uczniowie przebywali w Kafarnaum nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. W dzień szabatu poszli do synagogi, gdzie poproszono Jezusa, aby nauczał. – Slajd 1
2
Słuchający go zdumiewali się, bo Jego słowa były pełne mocy. – Slajd 2
3
W synagodze był człowiek mający nieczystego ducha, który zaczął donośnym głosem krzyczeć: „Przestań! Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu! Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym Bożym”. – Slajd 3
4
Wtedy Jezus rozkazał demonowi: „Zamilknij i wyjdź z niego!”. – Slajd 4
5
Demon rzucił opętanego na podłogę i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. – Slajd 5
6
Ludzie zdumiewali się i mówili: „Cóż to za słowa? Świadomy swojej władzy, z taką mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a one wychodzą”. Wiadomość o tym, co zrobił, rozchodziła się po całej okolicy. – Slajd 6
7
Po wyjściu z synagogi Jezus poszedł do domu Szymona (którego później nazywano Piotrem). Teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, dlatego prosili Go, aby jej pomógł. – Slajd 7
8
Jezus pochylił się nad nią i rozkazał gorączce, aby ją opuściła. Uzdrowiona natychmiast wstała i usługiwała im. – Slajd 8
9
Wieczorem, gdy zaszło słońce i skończył się szabat, przychodziły do niego tłumy i przyprowadzały cierpiących na różnorodne choroby. – Slajd 9
10
Jezus kładł na nich ręce i uzdrawiał. A demony, które wyganiał z ludzi, krzyczały: „Ty jesteś Synem Bożym”. Jezus gromił je i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że jest Mesjaszem. – Slajd 10
11
Następnego dnia, jeszcze przed świtem, Jezus wstał i udał się na odludne miejsce, aby się modlić. – Slajd 11
12
Slajd 12