Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia niewidomego

Niewidomy żebrak woła Jezusa i prosi o uzdrowienie. Inni starają się go uciszyć.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Jezus właśnie zbliżał się do Jerycha. – Slajd 1
2
Przy drodze siedział jakiś niewidomy i żebrał. Kiedy usłyszał przechodzący tłum, zaczął dopytywać, co się dzieje. – Slajd 2
3
Kiedy powiedziano mu, że przechodzi tędy Jezus, zaczął głośno wołać: „Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną!”. – Slajd 3
4
A ci, którzy szli z przodu, uciszali go, ale on tym głośniej wołał: „Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!”. – Slajd 4
5
Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał przyprowadzić tego człowieka. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. – Slajd 5
6
„Panie, pragnę przejrzeć na oczy” — odpowiedział niewidomy. „Przejrzyj! Twoja wiara cię uzdrowiła” — powiedział Jezus. – Slajd 6
7
Niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, po czym ruszył za Jezusem i chwalił Boga. A wszyscy ludzie, którzy to widzieli, oddali cześć Bogu. – Slajd 7
8
Slajd 8