Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie chromego przy sadzawce Betezda

Jezus uzdrawia chromego w szabat. To wywołuje oburzenie.
Przekazany przez Arabs for Christ
1
W Jerozolimie przy Owczej Bramie znajdowała się sadzawka nazywana po hebrajsku Betezda. Było przy niej mnóstwo<br/>chorych – niewidomych, chromych i sparaliżowanych. – Slajd 1
2
Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto po poruszeniu wody pierwszy do niej wszedł, odzyskiwał zdrowie niezależnie od tego, na co chorował. – Slajd 2
3
Pewnego szabatu poszedł tam Jezus i zobaczył chromego człowieka, który chorował już trzydzieści osiem lat. Jezus zapytał go: „Czy chcesz być zdrowy?”. – Slajd 3
4
Chory odpowiedział Mu: „Panie! Nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona.<br/>Zanim zaś ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną”. Wówczas Jezus polecił mu: „Wstań, weź swoje posłanie i chodź!”. – Slajd 4
5
I chory natychmiast wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie i zaczął chodzić. <br/> – Slajd 5
6
Kiedy przywódcy żydowscy to zobaczyli, upomnieli uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci więc nosić posłania”. Lecz on odpowiedział: „Przecież ten, który mnie uleczył, polecił, bym je złożył i zaczął chodzić”. A oni zapytali go: „Kim był ten człowiek, który ci powiedział, abyś wstał i chodził?”. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był. – Slajd 6
7
Gdy Jezus spotkał go później w świątyni, powiedział do niego: „Wyzdrowiałeś! Nie grzesz już więcej, aby nie stało ci się coś gorszego!”. – Slajd 7
8
Po odejściu stamtąd uzdrowiony powiedział Żydom, że to właśnie Jezus go uleczył.<br/> – Slajd 8
9
Żydzi zaczęli prześladować Jezusa, z tego powodu, że uzdrawiał w szabat. – Slajd 9
10
A Jezus powiedział im: „Mój Ojciec stale działa, więc Ja też działam”. – Slajd 10
11
Żydzi słysząc to, wpadli w złość, bo nie tylko łamał szabat, ale samego Boga nazywał swoim Ojcem i tym samym czynił siebie równym Bogu. – Slajd 11
12
W odpowiedzi na te zarzuty Jezus stwierdził: „Zapewniam was, że Syn robi tylko to, co widzi, że robi Ojciec. Tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Tak aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje jej Ojcu, który Go posłał”. – Slajd 12
13
„Kto słucha mego słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia”. – Slajd 13
14
Slajd 14