Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wniebowstąpienie Jezusa

Jezus wstępuje do swego Ojca w Niebie.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po zmartwychwstaniu Pan Jezus spotykał się ze swoimi uczniami i dawał dowody na to, że żyje. Ukazywał się przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. <br/> – Slajd 1
2
Kiedy pewnego dnia spożywał z uczniami posiłek, nakazał im: „Nie oddalajcie się od Jerozolimy, lecz oczekujcie obiecanego daru od Ojca, o którym wam mówiłem. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy za kilka dni będziecie ochrzczeni Duchem Świętym”. – Slajd 2
3
Później, na Górze Oliwnej Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. <br/> – Slajd 3
4
Kiedy wypowiedział te słowa, został zabrany w górę na oczach uczniów i zakrył go obłok. <br/> – Slajd 4
5
Kiedy uczniowie wpatrywali się za Nim w niebo, nagle stanęli przy nich dwaj ubrani na biało mężczyźni i zapytali: „Galilejczycy! Co tak stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten sam Jezus, który został zabrany od was do nieba, pewnego dnia powróci w taki sam sposób, w jaki widzieliście Go odchodzącego”. – Slajd 5
6
Uczniowie Jezusa wrócili do Jerozolimy i spotykali się regularnie, aby się modlić. – Slajd 6
7
Pewnego dnia zebrało się około 120 wierzących. Wtedy Piotr wstał i powiedział, że należy znaleźć kogoś, kto zastąpi Judasza w gronie apostołów. Wskazał również, że to zostało zapowiedziane w księdze Psalmów: „Niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej” oraz: „A urząd jego niech weźmie inny” (Psalmy 69:26 – Slajd 7
8
Judasz, za 30 srebrników, które otrzymał, kupił pole. Potem upadł na tym polu i zabił się. Pole to zostało nazwane „Polem krwi”. – Slajd 8
9
Piotr powiedział, że zastępca Judasza musi być wybrany spośród tych, którzy byli z Jezusem od momentu, kiedy został ochrzczony przez Jana aż do wniebowstąpienia. Nowy apostoł miał świadczyć o Jego zmartwychwstaniu. Wskazano na dwie osoby: na Józefa (zwanego Barsabą) i na Macieja. – Slajd 9
10
Zebrani zaczęli się modlić: „Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś”. Później dano im losy. – Slajd 10
11
Oznaczony los padł na Macieja i to on dołączył do grona 11 apostołów. – Slajd 11
12
Slajd 12