Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Sen Jakuba

Bóg przemawia do Jakuba poprzez sen.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Jakub dowiedział się, że jego brat Ezaw planuje go zabić za odebranie mu podstępem błogosławieństwa ojca, Rebeka doradziła mu, aby uciekł i pozostał u jej brata Labana. Przed odjazdem Izaak pobłogosławił swojego syna i przykazał mu, aby nie wiązał się z kobietami kananejskimi, ale ożenił się z jedną z córek Labana. – Slajd 1
2
Jakub wyruszył w długą podróż w kierunku północnym, do Haranu, gdzie mieszkał Laban ze swoją rodziną. – Slajd 2
3
Podczas podróży zatrzymał się w pewnym miejscu na noc. Układając się do snu, wziął sobie pod głowę wielki kamień. – Slajd 3
4
A gdy spał, przyśniła mu się długa drabina ustawiona na ziemi, której szczyt sięgał nieba. Wchodzili i schodzili po niej aniołowie Boży. Ponad drabiną stał Pan. – Slajd 4
5
W swoim śnie Jakub usłyszał: „Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu, które będzie tak liczne, jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na wszystkie strony świata. W tobie i twoim potomstwie będą błogosławieni wszyscy mieszkańcy ziemi. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł. Sprowadzę cię też z powrotem do tej ziemi. Nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem”. – Slajd 5
6
Kiedy Jakub obudził się, stwierdził: „Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem”. Napełniony bojaźnią dodał: „Co za lęk budzi to miejsce! Nic tu innego, jak tylko dom Boga i brama do nieba”. – Slajd 6
7
Następnego dnia Jakub wstał wcześnie, wziął kamień, który miał po głową, postawił go jako pomnik i polał z wierzchu oliwą. – Slajd 7
8
Nazwał to miejsce Betel, co oznacza „Dom Boga”. – Slajd 8
9
Jakub ślubował tam: „Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm oraz szatę do ubrania, i jeśli powrócę w pokoju do domu mojego ojca, wtedy Pan będzie moim Bogiem”. – Slajd 9
10
„Kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, a ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę”. – Slajd 10
11
Następnie Jakub wyruszył w dalszą drogę do Haranu, do Labana, swojego wuja. – Slajd 11
12
Slajd 12