Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jakub oszukuje Izaaka

Jakub wyłudza błogosławieństwo od swojego ojca, Izaaka.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Izaak się zestarzał, jego oczy osłabły do tego stopnia, że stracił wzrok. – Slajd 1
2
Pewnego dnia wezwał swojego starszego syna Ezawa: „Jestem już stary i nie wiem, kiedy umrę. Weź więc teraz swój łuk i strzały i upoluj mi jakieś zwierzę. Przyrządź dla mnie smaczną potrawę, taką jaką lubię, a ja wtedy pobłogosławię cię, zanim umrę”. – Slajd 2
3
Rozmowę Izaaka z Ezawem słyszała Rebeka. Kiedy Ezaw wyruszył na polowanie, powiedziała Jakubowi, żeby wybrał ze stada dwie najlepsze kózki, a ona przyrządzi z nich jakąś smaczną potrawę. Jakub miał ją później zanieść Izaakowi i udawać, że jest Ezawem, aby otrzymać błogosławieństwo ojca.<br/> – Slajd 3
4
Jakub powiedział do matki: „Mój brat Ezaw jest mocno owłosiony, ja natomiast mam gładką skórę. Co będzie, jeśli mój ojciec dotknie mnie i odkryje, że go oszukałem? Wtedy ściągnę na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo”. Rebeka odpowiedziała: „Zrób to, co ci powiedziałam”. Potem okryła ręce i gładką szyję Jakuba skórkami koźląt i dała mu szaty Ezawa. – Slajd 4
5
Jakub poszedł do Izaaka ze smaczną potrawą przyrządzoną przez Rebekę. Wtedy Izaak zapytał: „Kim jesteś?”. „Jestem twoim pierworodnym synem, Ezawem” – odpowiedział Jakub. – Slajd 5
6
„Podejdź bliżej, abym cię dotknął i sprawdził, czy to ty jesteś moim synem Ezawem” – zarządził Izaak. Kiedy Jakub wykonał polecenie ojca, ten powiedział: „Głos jest głosem Jakuba, ale ręce – rękami Ezawa”.<br/> – Slajd 6
7
Jakub ucałował swojego ojca, a kiedy Izaak poczuł zapach jego ubrań, zaczął mu błogosławić. Uczynił go panem nad jego bratem i krewnymi. Powiedział, że całe narody i poszczególni ludzie będą mu się kłaniać. Ci którzy go przeklną, będą przeklęci, a błogosławiący go, będą błogosławieni.<br/> – Slajd 7
8
Ledwie Izaak pobłogosławił Jakuba, z polowania wrócił Ezaw. Przyrządził potrawę i przyszedł do ojca. „Kim jesteś?” – zapytał Izaak. „Jestem Ezaw, twój pierworodny”, odpowiedział Ezaw. Izaak zadrżał i zapytał: „Kim więc jest ten, który tu był przed tobą? Przyniósł mi potrawę z tego, co upolował, ja to zjadłem i pobłogosławiłem go. To właśnie on będzie błogosławiony”. – Slajd 8
9
„Pobłogosław również mnie” – błagał Ezaw. „Twój brat podstępnie odebrał ci błogosławieństwo” – zawołał Izaak. Ezaw zaś stwierdził: „Już drugi raz mnie oszukał, odebrał mi pierworództwo, a teraz błogosławieństwo”. – Slajd 9
10
Wtedy Izaak powiedział do Ezawa: „Jakuba ustanowiłem panem nad tobą i dałem mu za sługi wszystkich jego krewnych. Zapewniłem mu zboże i wino. Co więc mogę zrobić dla ciebie, mój synu?”. „Czy masz tylko jedno błogosławieństwo? Pobłogosław również mnie, mój ojcze!” – po chwili Ezaw wybuchnął głośnym płaczem. A Izaak odpowiedział: „Będziesz żył z miecza i służył bratu. Gdy się jednak postarasz, pozbędziesz się jego władzy nad sobą”. – Slajd 10
11
Błogosławieństwo, którego Izaak udzielił Jakubowi, wzbudziło w Ezawie wielką nienawiść do brata. Postanowił, że kiedy ojciec umrze i skończy się okres żałoby, zabije go. – Slajd 11
12
Kiedy Rebeka dowiedziała się o tym zamiarze, przywołała Jakuba i powiedziała: „Twój brat Ezaw chce cię zabić. Uciekaj od razu do Haranu, do mojego brata Labana. Pozostań u niego jakiś czas, aż przejdzie złość twojemu bratu”. Jakub kierowany strachem, wyruszył w drogę.<br/> – Slajd 12
13
Slajd 13