Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Żona dla Izaaka

Abraham posyła swego sługę, aby znalazł żonę dla Izaaka.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Abraham był już bardzo starym człowiekiem, a jego żona Sara zmarła. Pochowano ją w jaskini Makpela w Hebronie, w ziemi Kanaan, na polu wykupionym przez Abrahama od Chetytów. – Slajd 1
2
Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze, że ich syn i jego potomstwo zapoczątkują wielki naród. Kiedy Abraham i Sara byli już za starzy, by mieć dzieci, Bóg w cudowny sposób obdarował ich synem, którego nazwali Izaak. – Slajd 2
3
Izaak był już teraz dorosłym mężczyzną. Abraham zaś bardzo pragnął, aby jego syn nie wziął sobie żony z ludu, który zamieszkiwał Kanaan i który nie czcił Boga. – Slajd 3
4
Abraham chciał, aby żona Izaaka należała do jego krewnych, którzy czczą Boga. Oni jednak mieszkali setki kilometrów od Kanaanu, w Mezopotamii. – Slajd 4
5
Abraham przywołał swojego sługę, najstarszego ze służby i powiedział: „Chciałbym, żebyś mi obiecał, powołując się na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mojego syna żony spośród kobiet kananejskich, ale pójdziesz do mojej ojczyzny i do rodziny mojej i stamtąd przyprowadzisz żonę dla Izaaka. Nie możesz zabrać ze sobą Izaaka, bo mógłby tam zamieszkać, zamiast tutaj, w ziemi obiecanej przez Boga dla moich potomków”. – Slajd 5
6
Sługa posłuchał nakazu Abrahama. Przygotował do drogi dziesięć wielbłądów, załadował na nie najróżniejsze kosztowności swego pana i wyruszył do Aram-Naharaim, do miasta Nachora. – Slajd 6
7
Po przybyciu na miejsce, zatrzymał wielbłądy na odpoczynek przy studni na obrzeżach miasta. Zbliżał się wieczór –  pora, kiedy kobiety przychodziły czerpać wodę. – Slajd 7
8
Sługa zaczął się modlić: „Panie, Boże mojego pana Abrahama, poszczęść mi dzisiaj. Niech ta kobieta, którą poproszę, aby nachyliła swój dzban i pozwoliła mi się napić wody, odpowie: »Pij! A ja napoję też twoje wielbłądy«. Spraw, aby była to ta, którą wybrałeś na żonę dla swojego sługi Izaaka”. – Slajd 8
9
Zanim jeszcze skończył się modlić, zjawiła się Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, który był bratem Abrahama. Była to piękna kobieta. Na ramieniu niosła dzban. Zeszła do źródła, napełniła dzban i ruszyła w górę. – Slajd 9
10
Sługa zabiegł jej drogę i powiedział: „Daj mi, proszę, choćby łyk wody z twojego dzbana”. „Pij, mój panie!” – odpowiedziała. A kiedy dała mu się napić, dodała: „Również dla twoich wielbłądów naczerpię wody”.<br/> – Slajd 10
11
Kiedy napoiła jego wielbłądy, sługa wyjął złoty pierścień oraz dwie złote bransolety i nałożył je Rebece. Dowiedział się też od niej, że należy ona do krewnych Abrahama. Potem zadał jej pytanie: „Czy można by przenocować w domu twojego ojca?”. A ona odpowiedziała: „Tak, mamy wystarczająco dużo słomy i paszy dla zwierząt, jest także miejsce do spania”. Wtedy sługa uklęknął, złożył pokłon Panu i wielbił Go za to, że odpowiedział na jego modlitwę. – Slajd 11
12
Rebeka tymczasem pobiegła do domu i opowiedziała, co ją spotkało. Wtedy  jej brat Laban poszedł  i sprowadził sługę Abrahama do ich domu. – Slajd 12
13
Sługa Abrahama niczego nie zjadł, dopóki nie opowiedział rodzinie Rebeki o swojej podróży i o tym, jak Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Wtedy ojciec Rebeki rzekł: „Ta sprawa wyszła od Pana. Weź z sobą Rebekę i idź! Niech będzie żoną Izaaka, tak jak zaplanował to  Pan”. – Slajd 13
14
Brat Rebeki i jej matka chcieli, by pozostała ona jeszcze w domu dziesięć dni, ale sługa nalegał, żeby od razu wyruszyli w drogę. Dlatego jej rodzina pobłogosławiła ją i pozwoliła jej odjechać na południe, do Kanaanu. Gdy dotarli na miejsce, Izaak był właśnie na polu. Kiedy Rebeka zobaczyła Izaaka i dowiedziała się, kim jest, wzięła zasłonę i zakryła twarz. – Slajd 14
15
Izaak poślubił Rebekę i bardzo ją pokochał. – Slajd 15
16
Slajd 16