Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ozeasz i Gomer

Ozeasz wykupuje swoją niewierną żonę, płacąc za jej uwolnienie.
Przekazany przez Arabs for Christ
1
Ozeasz był młodym prorokiem w Królestwie Północnym, w Izraelu. Krajem rządzili niegodziwi królowie, a Bóg chciał pokazać swojemu ludowi, jak bardzo Izraelici byli niewierni, ale także, jak bardzo On ich kochał. Kazał więc Ozeaszowi poślubić Gomer. – Slajd 1
2
Gomer była bardzo piękną kobietą, ale Bóg ostrzegł Ozeasza, że ​​będzie mu niewierna i stanie się prostytutką. Jednak Bóg powiedział Ozeaszowi, aby ożenił się z Gomer, ponieważ będzie to lekcja pokazująca, jak ludzie stali się niewierni Bogu, który ich kochał. Ozeasz poślubił swoją piękną narzeczoną. – Slajd 2
3
Gomer urodziła troje dzieci. Najstarszy chłopiec nazywał się Jizreel (nazwa pochodzi od miejsca, gdzie niegodziwy król Achab zamordował wielu ludzi i gdzie zmarła zła królowa Izebel). – Slajd 3
4
Potem mieli dziewczynkę o imieniu Lo-Ruchama, co oznacza „Bez-Miłosierdzia”. Oznacza to, że Bóg nie zlituje się już nad swoim ludem, jeśli nadal będzie trwał w buncie. – Slajd 4
5
Gomer urodziła trzecie dziecko – kolejnego chłopca. Nazwano go Lo-Ammi, to znaczy: „Nie-Mój-Lud”, bo Bóg mówił: „Nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem”. – Slajd 5
6
Gomer nie była wierną Ozeaszowi żoną i zamieszkała z innym mężczyzną. – Slajd 6
7
Ozeasz nadal ostrzegał ludzi przed nadchodzącym sądem. Bóg zamierzał wysłać Asyryjczyków, aby Izraelici stali się ich niewolnikami, jeśli nie nawrócą się do Niego. – Slajd 7
8
W międzyczasie Gomer przenosiła się od jednego mężczyzny do drugiego. – Slajd 8
9
Ozeasz ostrzegł ludzi, aby przestali być niewierni Bogu i oddawać cześć fałszywym bożkom. Wiedział, że Bóg będzie musiał ich ukarać. Była jednak nadzieja. Izrael pewnego dnia zwróci się z powrotem do Boga, który go umiłował. Zamiast „Bez-Miłosierdzia” będzie się nazywać „Umiłowana”, a zamiast „Nie-Mój-Lud” znów zostanie nazwany „Mój-Lud”. – Slajd 9
10
Sytuacja Gomer pogorszyła się. Przenosząc się od mężczyzny do mężczyzny wpadła w ręce takiego, który nie był w stanie jej zapłacić za jedzenie i ubranie. Ozeasz usłyszał o nieszczęśliwym położeniu swojej byłej żony. – Slajd 10
11
Bóg powiedział mu: „Idź, jeszcze raz pokochaj kobietę kochającą innego i cudzołożącą. Podobnie jak Pan kocha Izraelitów, chociaż oni zwracają się do obcych bogów”. Ozeasz dał mężczyźnie, u którego przebywała Gomer 15 sykli srebra i jęczmień (cena niewolnika), by uwolnić swoją żonę.<br/> – Slajd 11
12
Ozeasz powiedział Gomer: „Pozostaniesz ze mną przez wiele dni. Nie będziesz cudzołożyła i współżyła z innym mężczyzną”. – Slajd 12
13
Podobnie, jeśli Izrael w pokorze powróci do Pana, to On ponownie będzie ich błogosławić. – Slajd 13
14
Slajd 14