Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

O człowieku, który powiedział „Dziękuję”

Jeden z dziesięciu trędowatych wrócił, żeby podziękować Jezusowi.
Przekazany przez Henry Martin
1
W drodze do Jerozolimy Jezus szedł wzdłuż granicy między Samarią a Galileą. Gdy wchodził do pewnej wioski, spotkał dziesięciu mężczyzn chorych na trąd. – Slajd 1
2
Ponieważ chorych na trąd uważano za nieczystych, stali oni z daleka i głośno wołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”. Gdy Jezus ich zobaczył, rzekł: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. – Slajd 2
3
A gdy trędowaci szli, zostali oczyszczeni – całkowicie uzdrowieni z trądu. – Slajd 3
4
Jeden z nich, gdy zobaczył, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Rzucił się do stóp Jezusa i podziękował Mu. Jezus zapytał: „Czyż nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie jest pozostałych dziewięciu?”. – Slajd 4
5
Slajd 5