Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Stróż więzienny zostaje chrześcijaninem

Paweł i Sylas niesprawiedliwie uwięzieni w Filippi; podczas trzęsienia ziemi strażnik więzienia zostaje chrześcijaninem.
Przekazany przez Henry Martin
1
Paweł i Sylas podczas podróży misyjnej przybyli do miasta Filippi i zaczęli opowiadać ludziom o Panu Jezusie Chrystusie. – Slajd 1
2
Gdy szli przez miasto, spotkała ich niewolnica opętana przez ducha nieczystego, który pomagał jej przepowiadać przyszłość. Szła za nimi, krzycząc: „Ci ludzie są sługami Bożymi i przyszli powiedzieć wam, jak można uzyskać odpuszczenie grzechów”. – Slajd 2
3
Zdarzyło się to kilka razy, aż pewnego dnia Paweł był już tym zmęczony, więc odwrócił się i przemówił do ducha nieczystego: „Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł”. I natychmiast duch odszedł, a kobieta uspokoiła się. – Slajd 3
4
Kiedy właściciele niewolnicy zorientowali się, że nie może ona już zarabiać dla nich pieniędzy jako wróżbitka, złapali Pawła i Sylasa i zawlekli ich przed sędziów na rynku. „Z powodu tych Żydów całe miasto jest wzburzone – skarżyli się. – Oni nauczają ludzi rzeczy, które są niezgodne z prawem rzymskim”. – Slajd 4
5
Tłum przyłączył się do ataku na Pawła i Sylasa, a sędziowie nakazali ich rozebrać, wychłostać i wtrącić do więzienia. – Slajd 5
6
Więzienny strażnik zakuł ich nogi w dyby. Wiedział, że Jeśli któryś z więźniów by mu uciekł, zostanie za to ukarany śmiercią. – Slajd 6
7
Strażnik czuwał przy więźniach tej nocy. – Slajd 7
8
Około północy Paweł i Sylas zamiast być nieszczęśliwymi po pobiciu, modlili się głośno i śpiewali pieśni pochwalne dla Boga. Nagle nastąpiło trzęsienie ziemi, które gwałtownie wstrząsnęło więzieniem. Łańcuchy zostały zerwane, dyby poluzowane, a drzwi więzienia otwarte. – Slajd 8
9
Strażnik myślał, że wszyscy więźniowie uciekli. Wyciągnął miecz i miał zamiar się zabić. Paweł jednak krzyknął: „Nie czyń sobie krzywdy. Wszyscy tu jesteśmy”. – Slajd 9
10
Drżąc ze strachu, strażnik poprosił o światło, wbiegł do lochu i upadł przed Pawłem i Sylasem. „Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym?” – zawołał. – Slajd 10
11
„Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty  i cała twoja rodzina” – odpowiedzieli. Strażnik zabrał ich do swojego domu, gdzie opatrzył ich rany. Paweł i Sylas podzielili się z nim i jego rodziną dobrą nowiną o Jezusie. – Slajd 11
12
Strażnik i cała jego rodzina uwierzyli w Jezusa i wszyscy zostali ochrzczeni. Później Paweł i Sylas zostali uwolnieni z więzienia przez władze i  pożegnawszy się z innymi chrześcijanami w mieście, udali się w dalszą drogę. – Slajd 12
13
Dodatkowa  (alternatywna) ilustracja strażnika przyjmującego chrzest. – Slajd 13
14
Slajd 14