Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Rozmowa Nikodema z Jezusem

Nikodem odwiedził Jezusa, żeby porozmawiać o życiu wiecznym.
Przekazany przez Henry Martin
1
Nikodem był jednym z faryzeuszów i ważnym przywódcą żydowskim oraz członkiem rządzącego Sanhedrynu. Pewnej nocy przyszedł odwiedzić Jezusa. – Slajd 1
2
„Nauczycielu, wiemy, że jesteś posłany od Boga – powiedział Nikodem. – Nikt przecież nie może czynić takich cudów, jakie ty czynisz, jeśli Bóg nie jest z nim”. – Slajd 2
3
Jezus odpowiedział: „Mówię ci prawdę. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może być w królestwie Bożym”. – Slajd 3
4
Nikodem był zdezorientowany, gdy Jezus powiedział, że musi się narodzić na nowo. – Slajd 4
5
„Jeśli człowiek jest już stary, to jak może narodzić się ponownie? Nie może przecież wejść do ciała swojej matki. Jak więc może narodzić się po raz drugi?” – zapytał. – Slajd 5
6
„Fizycznie człowiek rodzi się dzięki swoim rodzicom – wyjaśnił Jezus. – Jednak życie duchowe człowieka rodzi się z Ducha Świętego. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i słyszysz go, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak samo jest z każdą osobą, która rodzi się z Ducha”. – Slajd 6
7
„Jak to wszystko jest możliwe?”  – zapytał Nikodem. – Slajd 7
8
„Jesteś ważnym nauczycielem – wyjaśnił Jezus. – Mówię ci o rzeczach ziemskich, a ty mi nie wierzysz. Z pewnością więc nie uwierzysz mi, jeśli powiem ci o rzeczach niebieskich!  Jedynym, który kiedykolwiek wstąpił do nieba, jest Ten, który zstąpił z nieba – Syn Człowieczy”. – Slajd 8
9
„Mojżesz podniósł na drzewcu węża na pustyni. Tak samo jest z Synem Człowieczym”. – Slajd 9
10
„Syn Człowieczy też musi być wywyższony. Wtedy każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne”. – Slajd 10
11
Następnie Jezus wyjaśnił, dlaczego przyszedł na ziemię:  „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał”... – Slajd 11
12
„... Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat przez Niego zbawić”. – Slajd 12
13
„Ludzie będą sądzeni na podstawie tego faktu. Ja jestem światłością, która przyszła od Boga na świat, ale ludzie nie chcą światłości”. – Slajd 13
14
„Oni pragną ciemności, ponieważ czynią zło. Każdy, kto czyni zło, nienawidzi światła. Nie przyjdą do światła, bo ono pokaże wszystkie złe rzeczy, które uczynili”. – Slajd 14
15
„Jednak każdy, kto idzie za prawdą, przychodzi do światłości. Światło ukaże, że rzeczy, które zrobił, były uczynione dzięki Bogu”. – Slajd 15
16
Slajd 16