Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jonasz ucieka, ale Bóg go zawraca

Bóg polecił Jonaszowi, by udał się do Niniwy, ale on wyruszył w przeciwnym kierunku.
Przekazany przez Henry Martin
1
Jonasz był prorokiem, który mówił Żydom, aby się nawrócili i byli posłuszni Bogu. Pewnego dnia Bóg poprosił go, by głosił to samo przesłanie wrogom Żydów, potężnym Asyryjczykom, w ich stolicy Niniwie. – Slajd 1
2
„Wstań i idź do miasta Niniwy i przemów do nich – powiedział Bóg. – Widziałem, jak niegodziwi są ci ludzie i nie mogę tego dłużej ignorować”. <br/>Jednak Jonasz nie chciał iść do Niniwy i ani nie myślał pomagać Asyryjczykom w odwróceniu się od ich niegodziwości. Chciał, aby Bóg ich ukarał. – Slajd 2
3
Udał się więc w przeciwnym kierunku, do portu w Joppie. Kupił bilet, aby popłynąć do Tarszisz (dzisiejsza południowa Hiszpania). – Slajd 3
4
Jednak Bóg zesłał ogromny sztorm. Potężne wiatry i wzburzone fale groziły rozbiciem statku. Obawiając się o swoje życie, zdesperowani marynarze krzyczeli do swoich bogów o pomoc i wyrzucali ładunek za burtę, aby odciążyć statek. – Slajd 4
5
Kiedy kapitan statku znalazł Jonasza śpiącego pod pokładem, krzyknął: „Jak możesz spać w takiej chwili? Wstawaj! Módl się do swego Boga! Może On zwróci na ciebie uwagę i oszczędzi nasze życie”. – Slajd 5
6
Potem żeglarze losowali, kto ponosi winę za tę burzę. Wylosowano imię Jonasza! Żeglarze zapytali go: „Co mamy ci zrobić, aby powstrzymać tę burzę?”.<br/>„Wrzućcie mnie do morza, a uspokoi się – odpowiedział Jonasz. – Ta straszna burza rozszalała się z mojego powodu”. – Slajd 6
7
Marynarze byli przerażeni i modlili się: „O Boże! Nie pozwól nam utonąć z powodu tego człowieka i nie wiń nas za jego śmierć”. Potem wzięli Jonasza, wyrzucili go za burtę i morze się uspokoiło. – Slajd 7
8
Jonasz zniknął w głębinach morza. – Slajd 8
9
Ale Pan przygotował wielką rybę, która połknęła Jonasza i utrzymała go przy życiu. Jonasz cierpiał  i modlił się do Boga, błagając o przebaczenie. Bóg usłyszał jego modlitwę i odpowiedział. Jonasz przebywał wewnątrz ryby trzy dni i trzy noce. – Slajd 9
10
Wtedy Pan rozkazał rybie, aby wypluła Jonasza na plażę. – Slajd 10
11
Potem Pan ponownie przemówił do Jonasza: „Wstań i idź do miasta Niniwy, i przekaż wiadomość, którą ci dałem”. Tym razem Jonasz był posłuszny i powiedział Asyryjczykom, że jeśli nie zaprzestaną chodzić swoimi złymi drogami, Bóg zniszczy Niniwę w ciągu 40 dni. Gdy tylko Jonasz wszedł do Niniwy i zaczął ogłaszać te słowa, ludzie pokutowali, zakładali na siebie wory  i sypali sobie popiół na głowę. – Slajd 11
12
Król Niniwy usłyszał, co mówił Jonasz i również włożył wór, usiadł w popiele i pokutował. Kiedy Bóg zobaczył, że Niniwa zaprzestała swoich złych praktyk, porzucił swój plan zniszczenia Niniwy i nie zrealizował go. – Slajd 12
13
Slajd 13