Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Niedowierzający Tomasz

Kiedy Tomasz usłyszał o tym, że uczniowie widzieli Jezusa żywego, powiedział, że nie uwierzy, dopóki Go nie zobaczy.
Przekazany przez Henry Martin
1
Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, gdy uczniowie byli razem, przyszedł Jezus i stanął pośród nich. – Slajd 1
2
„Pokój wam!” – powiedział. Potem pokazał im rany na rękach i boku. Uczniowie bardzo się ucieszyli, gdy zobaczyli, że Jezus powstał z grobu. – Slajd 2
3
Jednego z uczniów, Tomasza, nie było wtedy  z pozostałymi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu więc później: „Widzieliśmy Pana!”.<br/>Lecz Tomasz powiedział: „Dopóki nie zobaczę śladów gwoździ na Jego rękach i nie włożę palca mego tam, gdzie były gwoździe, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. – Slajd 3
4
Tydzień później uczniowie znowu byli w tym domu i tym razem był z nimi również Tomasz. Chociaż drzwi były zamknięte, Jezus przyszedł, stanął między nimi i rzekł: „Pokój wam!”. – Slajd 4
5
Potem powiedział do Tomasza: „Włóż tu swój palec, zobacz moje ręce. Wyciągnij rękę i włóż ją do mojego boku. Przestań wątpić i uwierz”. – Slajd 5
6
Wtedy Tomasz zawołał: „Pan mój i Bóg mój!”, a Jezus mu odpowiedział: „Tomaszu, ponieważ Mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.. – Slajd 6
7
Slajd 7