Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wiara rzymskiego setnika

Rzymski setnik wierzy, że Jezus może uzdrowić jego sparaliżowanego sługę.
Przekazany przez Henry Martin
1
W Kafarnaum mieszkał setnik, czyli dowódca stu żołnierzy. – Slajd 1
2
Setnik miał sługę, który poważnie zachorował – był sparaliżowany i bardzo cierpiał. – Slajd 2
3
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, setnik podszedł do Niego i rzekł: „Panie, sługa mój jest w domu, tak bardzo cierpi, że nie może się nawet poruszyć”. W  tamtych czasach Żydzi nie wchodzili do domu cudzoziemca, czyli osoby takiej jak ten setnik, uważając go za nieczystego. – Slajd 3
4
„Przyjdę i uzdrowię go” – powiedział Jezus. – Slajd 4
5
Setnik zaprotestował: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mojego domu. Wydaj tylko rozkaz, a mój sługa wyzdrowieje”. – Slajd 5
6
„Mam nad sobą starszych wojskowych, którzy wydają mi rozkazy, a ja wydaję rozkazy moim żołnierzom. Mogę powiedzieć do jednego z nich: Idź!, i on pójdzie. Mogę powiedzieć do innego: Przyjdź!, i przychodzi. Mogę powiedzieć do mojego sługi: Zrób to!, i on to zrobi”. – Slajd 6
7
Kiedy Jezus to usłyszał, był zdumiony i powiedział: „U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”. – Slajd 7
8
I wtedy powiedział do setnika: „Idź do domu. Twoja wiara sprawiła, że tak się stanie”. – Slajd 8
9
W tym samym momencie sługa rzymskiego setnika został uzdrowiony. – Slajd 9
10
Slajd 10