Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wniebowstąpienie Jezusa

Jezus wydaje ostatnie polecenie, a potem wstępuje do nieba.
1
Kilkadziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezus powiedział do swoich uczniów: „To są słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko to, co zostało o Mnie napisane w Prawie Mojżesza, i u Proroków, i w Psalmach”. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. – Slajd 1
2
Potem powiedział: „Jest przecież napisane, że Mesjasz będzie cierpiał, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie...” – Slajd 2
3
„W imię Jego będzie głoszone wszystkim narodom, zaczynając od Jerozolimy, wezwanie do nawrócenia, aby uzyskać przebaczenie grzechów”. – Slajd 3
4
„Wy jesteście świadkami tych rzeczy. Już niedługo ześlę wam Tego, którego obiecał mój Ojciec. Dlatego pozostańcie w mieście dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysokości”. – Slajd 4
5
Potem zaprowadził ich aż do Betanii. – Slajd 5
6
Tam uniósł ręce i pobłogosławił ich. – Slajd 6
7
A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba. – Slajd 7
8
Kiedy patrzyli, jak unosi się w górę, zakrył Go obłok. – Slajd 8
9
A gdy tak wpatrywali się, jak On się wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty i powiedzieli: – Slajd 9
10
„Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, przyjdzie w taki sposób, w jaki zobaczyliście Go wstępującego do nieba”. – Slajd 10
11
Następnie uczniowie oddali oddali hołd Jezusowi, wrócili do Jerozolimy i bardzo się cieszyli. – Slajd 11
12
Potem przez cały czas przebywali w świątyni i wielbili Boga. – Slajd 12
13
Slajd 13