Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wielkie Posłannictwo

Jezus nakazuje apostołom, aby czynili Jego uczniami wszystkie narody.
1
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. – Slajd 1
2
Kiedy Go zobaczyli, złożyli Mu pokłon, choć niektórzy mieli wątpliwości. A Jezus podszedł i powiedział do nich: „Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi”. – Slajd 2
3
„Dlatego idźcie i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem”. – Slajd 3
4
„Pamiętajcie, że Ja zawsze jestem z wami aż do końca świata”. – Slajd 4
5
Slajd 5