Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Rozmowa Jezusa z Piotrem

Jezus ukazuje się siedmiu uczniom nad Jeziorem Galilejskim i rozmawia z Piotrem.
1
Po ukazaniu się uczniom w Jerozolimie, zmartwychwstały Jezus spotkał się z nimi jeszcze raz nad Jeziorem Galilejskim. – Slajd 1
2
Byli razem: Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni Jego uczniowie. Szymon Piotr powiedział: „Idę łowić ryby”. A oni mu na to: „My też pójdziemy z tobą”. – Slajd 2
3
Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Rano Jezus stanął na brzegu. Uczniowie jednak Go nie rozpoznali. – Slajd 3
4
Jezus zapytał ich: „Dzieci! Macie coś do jedzenia?” .Odpowiedzieli Mu: „Nie”. Wtedy Jezus zawołał: „Zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie”. – Slajd 4
5
Zrobili to i wkrótce w sieci było tyle ryb, że nie mogli jej wyciągnąć. – Slajd 5
6
Wtedy Jan powiedział do Piotra: „To jest Pan!”. – Slajd 6
7
Gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubranie  – bo był rozebrany jak do pracy – i skoczył do wody. – Slajd 7
8
Pozostali uczniowie natomiast przypłynęli łodzią, a sieć wypełnioną rybami ciągnęli za sobą. Do brzegu bowiem nie było daleko, jakieś sto metrów. – Slajd 8
9
Jezus powiedział: „Przynieście kilka ryb z tych, które złowiliście!”. Szymon Piotr poszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich sto pięćdziesiąt trzy. A chociaż ryb było tak dużo, sieć się nie porwała. – Slajd 9
10
Wtedy Jezus powiedział im: „Chodźcie na śniadanie!”.  Jednak żaden z uczniów nie odważył się Go zapytać: „Kim jesteś?”. Nie mieli bowiem żadnych wątpliwości, że to Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i rybę i podał im. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu. – Slajd 10
11
Po śniadaniu Jezus zwrócił się do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie bardziej niż pozostali?”. „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham” – odpowiedział Piotr. – Slajd 11
12
„Paś więc moje baranki!” – powiedział Jezus. – Slajd 12
13
Potem Jezus zapytał go drugi raz: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Na to Piotr: „Tak, Panie. Wiesz, że Cię kocham”. – Slajd 13
14
„Opiekuj się więc moimi owcami!” – odpowiedział Jezus. – Slajd 14
15
Jezus zapytał go po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Piotr się zasmucił, że Pan zapytał go po raz trzeci: „Czy kochasz Mnie?” I odpowiedział Mu: „Panie! Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.” – Slajd 15
16
Pan znów mu powiedział: „Paś Moje owce! Zapewniam cię, że gdy byłeś młodszy, sam o sobie decydowałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, ktoś inny zadecyduje o tobie i poprowadzi cię tam, dokąd nie chcesz”. – Slajd 16
17
(To zaś powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga). Potem Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną!”. – Slajd 17
18
O tych wydarzeniach składa świadectwo uczeń Jezusa, Jan. On je spisał. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. – Slajd 18
19
Jezus dokonał jeszcze wielu innych rzeczy. A gdyby chciano je wszystkie opisać, cały świat nie pomieściłby napisanych ksiąg. – Slajd 19
20
Slajd 20