Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wątpiący Tomasz

Jezus ukazuje się uczniom i pokazuje im swoje rany.
1
Wieczorem pierwszego dnia tygodnia uczniowie Jezusa zebrali się razem... – Slajd 1
2
... I zamknęli drzwi pomieszczenia, w którym się znajdowali, bo bali się żydowskich przywódców. – Slajd 2
3
Przyszedł do nich Jezus, stanął pośrodku i powiedział: „Pokój wam!”. – Slajd 3
4
Potem pokazał im ręce i bok. Kiedy uczniowie zobaczyli Pana, bardzo się ucieszyli. – Slajd 4
5
Jezus zaś powiedział do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam!”. Potem tchnął na nich i powiedział: „Przyjmijcie Ducha Świętego! Komu grzechy przebaczycie, są mu przebaczone. A komu nie przebaczycie – są nie przebaczone”. – Slajd 5
6
W czasie tego spotkania nie było wśród nich jednego ucznia, Tomasza. – Slajd 6
7
Kiedy pozostali uczniowie powiedzieli mu o tym, że ukazał im się Jezus, Tomasz stwierdził: „Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę śladów po gwoździach na jego rękach i nie włożę w nie palca, i dopóki nie umieszczę swojej ręki w Jego boku.” – Slajd 7
8
Minęło osiem dni. Uczniowie znowu byli zebrani razem, a z nimi Tomasz. – Slajd 8
9
Although the doors were locked, Jesus stood among them and said, ‘Peace be with you.’ – Slajd 9
10
Potem zwrócił się do Tomasza: „Daj tu swój palec i oglądaj moje ręce! Włóż swą rękę w mój bok! I nie bądź już niedowiarkiem! Uwierz!”. – Slajd 10
11
Tomasz odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!” – Slajd 11
12
Jezus odpowiedział: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli”. – Slajd 12
13
Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i żebyście przez wiarę w Niego mieli życie wieczne. – Slajd 13
14
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 14