Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus ukazuje się uczniom w drodze do Emaus

Jezus ukazuje się dwom uczniom idącym do Emaus i mówi o ukrzyżowaniu oraz zmartwychwstaniu.
1
Trzeciego dnia po ukrzyżowaniu Jezusa i złożeniu Go w grobie, dwóch uczniów szło z Jerozolimy do wsi zwanej Emaus. – Slajd 1
2
Uczniowie rozmawiali o tym, co się stało z Jezusem. – Slajd 2
3
A kiedy tak żywo dyskutowali, sam Jezus podszedł i przyłączył się do nich. Oni jednak Go nie rozpoznali. – Slajd 3
4
Nieznajomy powiedział do nich: „O czym tak rozmawiacie?”. Zatrzymali się i patrzyli zasmuconym wzrokiem. – Slajd 4
5
A jeden z nich, który miał na imię Kleofas, odpowiedział: „Chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się ostatnio wydarzyło”. „Cóż takiego?”  – zapytał Jezus. – Slajd 5
6
„Chodzi o Jezusa z Nazaretu, który był człowiekiem potężnym w czynach i słowach, prorokiem cieszącym się uznaniem Boga i ludzi”. – Slajd 6
7
„Arcykapłani i przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali”. – Slajd 7
8
„My spodziewaliśmy się, że On właśnie wybawi Izraela. A dziś mija już trzeci dzień od tych smutnych wydarzeń”. – Slajd 8
9
„Jednak niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas dzisiaj. Były wczesnym rankiem przy grobowcu...” – Slajd 9
10
„... Ale kiedy nie znalazły Jego ciała...” – Slajd 10
11
„... Przyszły i powiedziały, że ukazali im się aniołowie, którzy oznajmili, że Jezus żyje”. – Slajd 11
12
„Potem niektórzy z nas poszli do grobu...” – Slajd 12
13
„... I przekonali się, że jest tak, jak powiedziały kobiety”. – Slajd 13
14
„Jezusa tam jednak nie widzieli”. – Slajd 14
15
Wtedy Jezus powiedział: „Jesteście niemądrzy, bo tak trudno wam uwierzyć w to wszystko, co zapowiedzieli prorocy”. – Slajd 15
16
„Przecież Chrystus musiał cierpieć, by potem wejść do swej chwały”. – Slajd 16
17
Potem Jezus, odnosząc się najpierw do ksiąg Mojżesza, a potem do pism innych proroków... – Slajd 17
18
... Wyjaśniał im, co mówiły o Nim jako Mesjaszu. – Slajd 18
19
W ten sposób zbliżyli się do Emaus, a On sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. – Slajd 19
20
Oni jednak nalegali, aby z nimi został. I Jezus zgodził się. – Slajd 20
21
Gdy zasiedli do stołu, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, przełamał i zaczął im podawać. – Slajd 21
22
Wtedy otworzyły im się oczy i poznali Go! On jednak w tej samej chwili zniknął. – Slajd 22
23
Powiedzieli do siebie: „Czy serca nie biły nam mocniej, gdy w drodze rozmawiał z nami i wyjaśniał znaczenie Pism?”. – Slajd 23
24
Natychmiast też wstali... – Slajd 24
25
... I wrócili do Jerozolimy. – Slajd 25
26
Tam zastali jedenastu i jeszcze innych uczniów. Zgromadzeni twierdzili, że Pan naprawdę wstał z grobu i ukazał się Szymonowi. – Slajd 26
27
Potem ci dwaj opowiedzieli im, czego doświadczyli na drodze do Emaus i jak poznali Go po łamaniu chleba. – Slajd 27
28
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 28