Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Straż przy grobie

Piłat posyła strażników, by strzegli grobu.
1
Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa widziały miejsce, gdzie położono ciało Jezusa. Były tam też inne kobiety, które chodziły za Jezusem, gdy był w Galilei, usługiwały Mu i przyszły za Nim do Jerozolimy. – Slajd 1
2
Kiedy wróciły do domu, przygotowały wonności i olejki do namaszczania zwłok. W szabat jednak zgodnie z przykazaniem odpoczywały. – Slajd 2
3
Następnego dnia arcykapłani i faryzeusze poszli do Piłata i powiedzieli: „Panie, przypomnieliśmy sobie, że jeszcze za życia ten oszust powiedział, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Rozkaż więc, aby pilnowano grobu aż do trzeciego dnia.” – Slajd 3
4
„Żeby przypadkiem jego uczniowie nie przyszli w nocy, nie wykradli ciała i nie powiedzieli ludowi, że on zmartwychwstał. To ostatnie oszustwo byłoby bowiem o wiele gorsze od pierwszego”. – Slajd 4
5
Piłat powiedział: „Weźcie straż i zabezpieczcie grób najlepiej, jak potraficie”. – Slajd 5
6
Oni więc poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straże. – Slajd 6
7
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 7