Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Jezus umarł w dzień Przygotowania, czyli dzień przed szabatem. Szabat był zaś dla Żydów dniem szczególnym. – Slajd 1
2
Przywódcy Żydowscy przyszli więc do Piłata i prosili, aby połamano nogi ofiarom, by szybciej umarli i żeby można było pochować ich ciała. – Slajd 2
3
Żołnierze przyszli i połamali nogi tym, którzy byli z Nim ukrzyżowani, tak pierwszemu, jak i drugiemu. – Slajd 3
4
Kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie połamali Mu nóg. – Slajd 4
5
Jeden z żołnierzy przebił włócznią Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Stało się tak, aby spełniły się słowa Pisma: „Kość Jego nie będzie złamana” oraz słowa innego fragmentu: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili”. – Slajd 5
6
Kiedy nastał wieczór, Józef z Arymatei – szanowany członek Rady Najwyższej, który też oczekiwał Królestwa Bożego, odważnie poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. – Slajd 6
7
Piłat zdziwił się, że Jezus już umarł. Aby sprawdzić tę wiadomość, wezwał dowódcę odpowiedzialnego za ukrzyżowanie. A gdy on to potwierdził, Piłat wydał ciało Józefowi. – Slajd 7
8
Przyszedł także Nikodem, który po raz pierwszy spotkał się z Jezusem nocą. Przyniósł on około stu funtów (ok. 34 kg) mieszaniny mirry i aloesu. – Slajd 8
9
Zabrali oni ciało Jezusa i zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania owinęli je w płótna z wonnościami. – Slajd 9
10
W miejscu ukrzyżowania znajdował się ogród, a w nim nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był pochowany. – Slajd 10
11
Złożyli więc w nim Jezusa, bo spieszyli się, by zdążyć przed nastaniem szabatu. – Slajd 11
12
Darmowe wideo z tej historii jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 12