Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Gdy była dwunasta w południe, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do piętnastej. – Slajd 1
2
Około godziny piętnastej Jezus głośno zawołał: „Eli, Eli, lema sabachthani?”. To znaczy: „Boże mój, Boże mój, dlaczego Mnie opuściłeś?”. – Slajd 2
3
Kiedy niektórzy ze stojących tam usłyszeli te słowa, mówili: „On woła Eliasza”. – Slajd 3
4
Potem zawołał: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Mojego”. – Slajd 4
5
Gdy to powiedział, skonał. – Slajd 5
6
Właśnie wtedy zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części, od góry do dołu. – Slajd 6
7
Ziemia zatrzęsła się i skały popękały. Otworzyły się też grobowce i wiele ciał świętych, którzy umarli, zostało wzbudzonych. – Slajd 7
8
Wyszli oni z grobowców, a po zmartwychwstaniu Jezusa, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. – Slajd 8
9
Setnik, który stał naprzeciw Niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził: „Ten człowiek naprawdę był Synem Boga”. – Slajd 9
10
Stały tam też kobiety, które z daleka przypatrywały się temu. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria – matka Jakuba Małego i Józefa oraz Salome. – Slajd 10
11
Właśnie one towarzyszyły Mu i usługiwały, kiedy był w Galilei. Były jeszcze inne, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy. – Slajd 11
12
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 12