Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus na krzyżu

Kiedy ludzie szydzili z Jezusa wiszącego na krzyżu, jeden ze złoczyńców rozmawiał z Nim.
1
Razem z Jezusem ukrzyżowano dwóch przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej Jego strony. – Slajd 1
2
Arcykapłani wraz z nauczycielami Prawa i starszyzną z drwiną powtarzali: „Innych ratował, a siebie samego uratować nie może?! Jest królem Izraela? Niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w Niego”. – Slajd 2
3
Jeden z przestępców wiszących obok, również drwił: „Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas!”. – Slajd 3
4
Drugi natomiast upominał go: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę? My przecież zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego”. – Slajd 4
5
I dodał: „Jezu, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do swojego Królestwa”. – Slajd 5
6
Jezus odpowiedział mu: „Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju”. – Slajd 6
7
Obok krzyża Jezusa stały Jego matka i siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. – Slajd 7
8
Kiedy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ukochanego ucznia Jana, powiedział do matki: „Kobieto, to jest twój syn”. – Slajd 8
9
Następnie powiedział do Jana: „To jest twoja matka!”. I od tej pory ten uczeń przyjął ją do siebie. – Slajd 9
10
Potem Jezus świadomy, że się już wszystko wykonało, powiedział: „Chcę pić”. W ten sposób wypełniły się proroctwa. – Slajd 10
11
A stało tam naczynie napełnione octem. – Slajd 11
12
Nałożono więc na łodygę hizopu gąbkę nasączoną octem i podano Mu do ust. – Slajd 12
13
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 13