Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Potem żołnierze, skazani i tłum przyszli do miejsca zwanego Golgotą, to znaczy „Miejsce czaszki”. – Slajd 1
2
Żołnierze podali Mu do picia wino z żółcią. Skosztował, ale nie chciał pić. – Slajd 2
3
Wraz z Nim ukrzyżowali również dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. – Slajd 3
4
A Jezus powtarzał: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co robią”. – Slajd 4
5
Po ukrzyżowaniu Jezusa żołnierze zabrali Jego ubranie i podzielili na cztery części – dla każdego żołnierza po jednej. Tunika jednak nie była szyta, ale z góry na dół cała tkana. – Slajd 5
6
Żołnierze postanowili wspólnie: „Nie rozcinajmy jej, ale losujmy, czyja ma być”. – Slajd 6
7
W ten sposób spełniło się proroctwo: „Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moją tunikę rzucali losy”. – Slajd 7
8
Jezusa przybito do krzyża o godzinie dziewiątej rano. – Slajd 8
9
A Piłat kazał przygotować i umieścić na krzyżu napis: „Jezus z Nazaretu, król Żydów”. – Slajd 9
10
Słowa te przeczytało wielu Żydów, bo miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się blisko miasta. Napis zaś był sporządzony w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. – Slajd 10
11
Arcykapłani zwracali się w tej sprawie do Piłata: „Nie pisz: »król Żydów«, ale że On sam powiedział: »Jestem królem Żydów«”. – Slajd 11
12
Darmowe wideo z tej historii jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 12