Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Piłat próbuje uwolnić Jezusa

Piłat jest przekonany o tym, że Jezus jest niewinny. Ulega on jednak naciskom ludu.
1
Piłat wyszedł na zewnątrz i zwrócił się do Żydów: „Wyprowadzam wam Go. Chcę, byście wiedzieli, że nie znajduję w Nim żadnej winy”. – Slajd 1
2
Jezus wyszedł na zewnątrz w cierniowej koronie i purpurowym płaszczu. Wtedy Piłat powiedział do nich: „Oto człowiek!”. – Slajd 2
3
A gdy zobaczyli Go arcykapłani i ich słudzy, zaczęli krzyczeć: „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj!”. – Slajd 3
4
Piłat powiedział: „Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ponieważ ja nie znajduję w Nim żadnej winy”. – Slajd 4
5
Żydzi odpowiedzieli: „My mamy swoje Prawo. Zgodnie z tym Prawem powinien umrzeć, ponieważ podawał się za Syna Bożego”. – Slajd 5
6
Słowa te jeszcze bardziej zaniepokoiły Piłata. Wszedł więc ponownie do pałacu i zapytał Jezusa: „Skąd pochodzisz?”. Jezus jednak mu nie odpowiedział. Wtedy Piłat powiedział: „Ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę Cię uwolnić i mam władzę Cię ukrzyżować?”. – Slajd 6
7
Jezus odpowiedział: „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci nie została dana z góry. Dlatego większy grzech ma ten, kto wydał Mnie tobie”. – Slajd 7
8
Od tej chwili Piłat starał się Go wypuścić, ale Żydzi wołali: „Jeśli Go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Kto podaje się za króla, występuje przeciwko cesarzowi”. – Slajd 8
9
Kiedy Piłat usłyszał te słowa, polecił wyprowadzić Jezusa na zewnątrz, a sam zasiadł na krześle sędziowskim, ustawionym na dziedzińcu (w języku hebrajskim „Gabbata”). Potem powiedział do Żydów: „Oto wasz król!”."<br/> – Slajd 9
10
Piłat widział, że nie udaje mu się nic osiągnąć, a zamieszanie staje się coraz większe. Wziął więc wodę i na oczach tłumu umył ręce. Potem powiedział: „Nie jestem winien Jego śmierci! To wasza sprawa!”. – Slajd 10
11
A cały lud odpowiedział: „Krew jego nich spadnie na nas i nasze dzieci”. – Slajd 11
12
Potem Piłat uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. – Slajd 12
13
Darmowe wideo z tej historii jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 13