Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Po przesłuchaniu Jezusa przez Najwyższego Kapłana Kajfasza, zaprowadzono Go do pałacu rzymskiego namiestnika Piłata. – Slajd 1
2
Był wczesny ranek. – Slajd 2
3
Żydzi nie weszli do środka, aby zachować czystość rytualną i móc spożyć kolację paschalną. – Slajd 3
4
Piłat więc wyszedł do nich i zapytał: „Jaki zarzut stawiacie temu człowiekowi?”. – Slajd 4
5
Oni odpowiedzieli: „Nie wydalibyśmy Go tobie, gdyby nie był przestępcą”. – Slajd 5
6
Wtedy Piłat powiedział: „Zabierzcie Go i wy osądźcie zgodnie z waszym Prawem”. – Slajd 6
7
Wtedy Żydzi powiedzieli: „Nam nie wolno nikogo karać śmiercią”. A to stało się, aby wypełniła się zapowiedź Jezusa, w której zaznaczył, w jaki sposób umrze. – Slajd 7
8
Potem Piłat wrócił do pałacu, zawołał Jezusa i zapytał Go: „Czy Ty jesteś królem Żydów?”. – Slajd 8
9
Jezus na to: „Sam tak uważasz czy tylko powtarzasz to, co inni powiedzieli ci o Mnie?”. – Slajd 9
10
Piłat odpowiedział: „Czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Co takiego zrobiłeś?”. – Slajd 10
11
„Moje królestwo nie pochodzi z tego świata. Gdyby tak było, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Ale moje królestwo nie jest stąd” – odparł Jezus. – Slajd 11
12
Piłat odpowiedział: „A więc jesteś królem”.  Jezus na to: „Masz słuszność, jestem królem. Po to się urodziłem i przyszedłem na świat, aby żeby świadczyć o prawdzie. A każdy, kto kocha prawdę, słucha Mnie”. – Slajd 12
13
Piłat powiedział do niego: „Cóż jest prawdą?”. – Slajd 13
14
Po tych słowach Piłat znów wyszedł do Żydów i stwierdził: „Według mnie jest niewinny”. – Slajd 14
15
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 15