Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Zaparcie się Piotra

Piotr trzy razy zaprzeczył, że zna Jezusa, a Judasz powiesił się.
1
Kiedy Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu pałacu Najwyższego Kapłana, podeszła do niego jakaś służąca i powiedziała: „Ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem”. On jednak zaprzeczył temu wobec wszystkich: „Nie wiem, o czym mówisz”. – Slajd 1
2
Po chwili zobaczyła go jakaś inna służąca i powiedziała: „Ty też jesteś jednym z nich”. On zaś powiedział: „Kobieto, nie znam Go”. – Slajd 2
3
Godzinę później jeszcze inna osoba upierała się: „Z pewnością on też był z Nim, jest przecież Galilejczykiem”. – Slajd 3
4
Piotr zaś odpowiedział: „Człowieku, nie wiem, o czym mówisz. – Slajd 4
5
W tej samej chwili, gdy jeszcze to mówił, zapiał kogut. – Slajd 5
6
Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne Jego słowa: „Dzisiaj, zanim kogut zapieje, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz”. – Slajd 6
7
Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. – Slajd 7
8
Wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu postanowili zabić Jezusa. – Slajd 8
9
Związali Go więc, wyprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. – Slajd 9
10
Kiedy Judasz, który Go wydał, zobaczył, że Jezusa skazano, zaczął żałować tego, co zrobił. Oddał arcykapłanom i starszym trzydzieści srebrników. „Zgrzeszyłem, bo wydałem na śmierć niewinnego człowieka” – wyznał. – Slajd 10
11
A oni odparli: „Co nas to obchodzi? To twoja sprawa”. – Slajd 11
12
Porzucił więc srebrniki w świątyni i odszedł. – Slajd 12
13
A potem powiesił się. – Slajd 13
14
Arcykapłani zebrali te srebrniki, ale stwierdzili: – Slajd 14
15
„Do skarbca świątyni nie wolno ich złożyć, bo są zapłatą za krew”. – Slajd 15
16
Po naradzie kupili za nie Pole Garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. – Slajd 16
17
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 17