Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Modlitwa w ogrodzie

Jezus modlił się w Ogrodzie Getsemane, a potem został aresztowany.
1
Po spożyciu uroczystej kolacji paschalnej, Jezus, zgodnie ze swym zwyczajem, wraz z uczniami poszedł na Górę Oliwną. – Slajd 1
2
Kiedy dam dotarli, Jezus powiedział: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie poddali się pokusie!”. – Slajd 2
3
Potem odszedł od nich, mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak to Twoja wola niech się stanie, a nie moja!”. – Slajd 3
4
Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. – Slajd 4
5
On zaś w swoim strasznym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił... – Slajd 5
6
... Tak, że jego pot była jak krople krwi spływające na ziemię. – Slajd 6
7
Potem wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. Powiedział do Piotra: „Nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie poddali się pokusie! Duch jest ochoczy, ale ciało słabe”. – Slajd 7
8
Potem Jezus znowu się oddalił i modlił się podobnie, jak poprzednio. – Slajd 8
9
Ale kiedy ponownie do nich powrócił, znalazł ich śpiących. I nie wiedzieli, co Mu mają odpowiedzieć. – Slajd 9
10
Kiedy przyszedł po raz trzeci powiedział: „Nadal śpicie i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła już moja godzina! Teraz Ja, Syn Człowieczy, zostanę wydany w ręce grzeszników. Wstawajcie! Chodźmy! Nadchodzi już ten, który mnie zdradził”. – Slajd 10
11
Gdy to jeszcze mówił, zjawił się Judasz, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. – Slajd 11
12
Judasz podszedł do Jezusa i pocałował Go. A Jezus zapytał: „Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?”. – Slajd 12
13
Gdy ci, którzy przy Nim byli, zobaczyli, na co się zanosi, zapytali: „Panie, czy mamy uderzyć mieczem?". – Slajd 13
14
Piotr zaś wyciągnął miecz i uderzył nim sługę arcykapłana, odcinając mu ucho. – Slajd 14
15
Jednak Jezus powiedział: „Nie stawiajcie im oporu!”. – Slajd 15
16
Po czym dotknął rany i uleczył ucho. – Slajd 16
17
Następnie Jezus zwrócił się do przybyłych: „Wyszliście po Mnie z mieczami i kijami,  jakbym był groźnym przestępcą”. – Slajd 17
18
„Przecież codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie schwytaliście Mnie. Jednak to wszystko stało się po to, aby spełniły się pisma Proroków”. – Slajd 18
19
Potem uczniowie opuścili Jezusa i uciekli. – Slajd 19
20
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 20